Wydarzenia

Pon Wt Śr Czw Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Wrzesień 2017

ABC przygotowania wniosku do H2020: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne – Euratom

2017.09.05

Tematyką warsztatów będą przede wszystkim elementy dobrego wniosku w projektach badawczo – innowacyjnych (RIA, Research and Innovation action) i projektach innowacyjnych (IA, Innovation action) oraz możliwości dla naukowców i przedsiębiorstw w Horyzoncie 2020, dokumentacja konkursowa Participant Portal rodzaje projektów, kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe.

 

więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu na projekty otwarte w ramach programu GOSPOSTRATEG

2017.09.07

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

więcej

Webinarium EaP Plus „Strategie innowacji i zarządzanie innowacjami” w temacie RDI

2017.09.07

Zespół projektu EaP Plus (Eastern Partnership +) zaprasza 7 września 2017 r.  w godzinach 10-11.45 CET do udziału w drugim z serii sześciu webinariów poświęconych tematom RDI. Wydarzenie jest zatytułowane  „Innovation Strategies and innovation management” i będzie się koncentrować na kwestiach związanych z zarządzaniem innowacjami, strategiami innowacyjnymi i przykładami strategii modelowych.

więcej

Krajowy Dzień informacyjny NMBP

2017.09.12

Dzień Informacyjny będzie poświęcony tematyce konkursów w obszarze NMBP w perspektywie następnych  3 lat. Szczególny nacisk będzie położony na zmienioną formułę i specyfikę określoną w Programie Pracy H2020 na lata 2018-2020 (obecnie na etapie finalizacji).

 

więcej

Workshop „Design and get involved in the next H2020 bioenergy proposals”

2017.09.13

Warsztaty/ spotkanie brokerskie dotyczące przyszłych konkursów Programu Horyzont w obszarze bioenergia.

więcej

Warsztaty „Otwarte Huby Innowacji”

2017.09.13

Zespół NMBP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia)  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza serdecznie na zapowiadane w maju szkolenie „Otwarte Huby Innowacji  – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra”, które odbędzie się 13 września 2017 r, w IPPT PAN,  w Sali Rady Naukowej im. I. Maleckiego.

więcej

Unia energetyczna: implikacje dla Polski

2017.09.18

Celem konferencji jest poinformowanie zainteresowanych podmiotów z całej Polski o potencjalnie niemałych zagrożeniach (i być może pewnych szansach) wynikających z unii energetycznej, jak i omówienie możliwości przygotowania się do wdrożenia jej założeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
1) bezpieczeństwa eko-energetycznego, które umożliwia zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy;
2) ochrony i ew. zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i poszczególnych wspólnot lokalnych.

więcej

Konferencja SPIRE o przyszłości przemysłu przetwórczego

2017.09.19

Zespół SPIRE zaprasza na konferencję EU Process Industry Conference, która odbędzie się 19 września 2017 r. w Brukseli.  Przedstawiciele Komisji Europejskiej i szefowie firm podzielą się swoją wizją na temat przyszłości przemysłu przetwórczego. Dwa dodatkowe dni poświęcone będą sesjom tematycznym i spotkaniu brokerskiemu.

więcej

Reforma EU ETS – zmiany zasad przydziału bezpłatnych uprawnień, system handlu emisjami po 2021 r.

2017.09.20

Spotkanie ma na celu  przekazanie Państwu najbardziej istotnych i problematycznych kwestii jakie obowiązywać będą branżę energetyczną oraz przemysł po zmianach w systemie handlu uprawnieniami do emisji, jak również rozwiać wszelkie wątpliwości co do interpretacji nowych zapisów.

więcej

System aukcyjny po nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2017 – warunki uczestnictwa w systemie aukcyjnym – zasady rozstrzygania aukcji – pierwsze doświadczenia

2017.09.21

Warsztaty dedykowane są szeroko pojętej problematyce systemu aukcyjnego, w kształcie zaproponowanym w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i obejmować będą zarówno jego aspekty formalno-prawne, jak i techniczno-administracyjne.

więcej