Wydarzenia

Pon Wt Śr Czw Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Maj 2019

International Conference on Biofuels and Bioenergy. Theme: Water, Food and Energy Nexus

2019.05.01

Konferencja poświęcona jest technologiom i innowacjom wspierającym globalny bezpieczny dostęp do czystej energii, wody i żywności. Jej tematyka skupi się wokół zrównoważonych technologii energetycznych, które mogą konkurować z paliwami kopalnymi, ale nie konkurują z rolnictwem. 

więcej

8th International Conference on Smart Cities and Green ICT Systems (SMARTGREENS 2019)

2019.05.03

Konferencja adresowana jest do naukowców, projektantów, programistów i praktyków zainteresowanych postępami i zastosowaniami w dziedzinie inteligentnych miast, zielonych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zrównoważonego rozwoju, systemów i technologii typu energy-aware.

więcej

XXII Konferencja Gazterm 2019. Bałtycki szczyt gazowy. Integracja rynków gazu w regionie bałtyckim

2019.05.06

Konferencja GAZTERM stanowi forum wymiany doświadczeń użytkowników rynku gazu, ciepła i energii elektrycznej oraz miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych branży energetycznej.

więcej

Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa „TRANSFORMATOR'19”

2019.05.07

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, polskich sieci elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych i producentów związanych z tematem transformatorów.

więcej

1st COASTAL Biogas conference

2019.05.08

Konferencja odbywa się w ramach projektu COASTAL Biogas, finansowanego ze środków Erupejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadaniem projektu jest dostarczenie rozwiązań opartych na beztlenowej fermentacji wodorostów wyrzucanych na brzeg przez Morze Bałtyckie.

więcej

VIII MEET-UP Top500 Innovators and Polish-American Innovation Bridge (PAMI)

2019.05.08

Tematem 8. edycji meet-upu, odbywającego się pod hasłem Beyond Imagination – when the innovation come true będą innowacje i nowe techmologie, a także współpraca między nauką a biznesem. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli start-upów i firm technologicznych, naukowców, studentów i pracowników centrów transferu technologii oraz B+R. 

więcej

Gdańskie Dni Elektryki 2019. Konferencja elektroenergetyczna

2019.05.09

Gdańskie Dni Elektryki to wydarzenie skierowane do czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. Składają się na nie: konferencja, podczas której poruszane będą aktualne i ważne dla branży energetycznej zagadnienia; seminarium techniczne dotyczące zagadnień technicznych związanych z projektowaniem i rozwojem sieci elektroenergetycznych, a także bankiet dla przedstawicieli środowiska nauki, przemysłu i biznesu.

więcej

AEIT HVDC International Conference 2019: Operational Experience and Technological Deve-lopment for Application Worldwide

2019.05.09

Konferencja ma stanowić międzynarodowe forum prezentacji i wymiany osiągnięć technologicznych oraz wyników badań w szerokich zastosowań systemów zasilania HVDC. Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia takie jak: doświadczenia operacyjne w zakresie HVDC; przegląd projektów HVDC planowanych i będących na etapie projektowania lub budowy; najnowsze (aktualne) i nadchodzące zmiany w technologii HVDC; perspektywa rynkowa.

więcej

XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego

2019.05.13

Ambicją kongresu jest reagowanie na potrzebę europejskiej debaty o gospodarce. Obok wciąż aktualnych dla Europy tematów, takich jak polityka ochrony klimatu, bezpieczeństwo energetyczne czy globalna konkurencyjność europejskiej gospodarki, zakres agendy poszerza się o nowe ofensywne zjawiska i trendy, takie jak cyfryzacja, e-sport czy rola kobiet w biznesie.

 

więcej

EU Green Week 2019

2019.05.13

W kwietniu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała zestaw raportów na temat stanu wdrażania przepisów dotyczących ochrony środowiska w Europie - Environmental Implementation Review. Podczas wydarzenia EU Green Week 2019 przeanalizowane zostaną wyniki tego przeglądu, a także poszukiwane będą sposoby, w jaki UE może ułatwić proces wdrażania przepisów dotyczących ochrony środowiska uzwględniając głosy obywateli.

więcej