XXXI Konferencja "Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej. Surowce energetyczne i energia"

2017.10.15 - 2017.10.18

Konferencja dotycząca surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej.

Tematyka XXXI Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • górnictwo węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju,

 • zasoby krajowych surowców energetycznych i racjonalne ich wykorzystanie,

 • paliwa dla energetyki: rynki i technologie,

 • tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii,

 • zapotrzebowanie na paliwa, energię elektryczną i cieplną,

 • energetyka gazowa, jądrowa, odnawialna, rozproszona,

 • magazynowanie energii,

 • rynki i giełdy paliw i energii,

 • emisyjność paliw, handel emisjami,

 • zagrożenia dla krajowej energetyki.

Ponadto:

 • popyt i podaż na surowce i energię,

 • efektywność energetyczna,

 • odnawialne źródła energii: potencjał, systemy wsparcia, inwestycje,

 • koszty pozyskania paliw i energii,

 • konkurencyjność paliw i energii,

 • ceny paliw i energii,

 • regulacje prawne w sektorze górnictwa i energetyki,

 • bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE,

 • ochrona środowiska a gospodarka paliwowo-energetyczna,

 • realność planów a rzeczywiste potrzeby krajowej energetyki,

 • produkcja energii z odmetanowania kopalń,

 • technologie energii wodorowej i ich zastosowanie,

 • dywersyfikacja dostaw paliw,

 • problemy emisji gazów cieplarnianych,

 • zagadnienia transportu w handlu paliwami,

 • surowce wtórne i odpadowe z górnictwa i energetyki,

 • ciepłownictwo i skojarzone wytwarzanie energii,

 • finansowanie inwestycji proekologicznych i mechanizmy wsparcia.

Link:
https://min-pan.krakow.pl/se/
Miasto:
Zakopane
Rodzaj wydarzenia:
Konferencja
Organizator:
Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytut GSMiE PAN, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Wróć