XVI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE

2018.05.17 - 2018.05.18

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE zaprasza na XVI Sympozjum, którego współorganizatorem i partnerem strategicznym jest Grupa KGHM Polska Miedź S.A. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2018 we Wrocławiu.

Celem Sympozjum jest prezentacja i dyskusja na temat zaangażowania i osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7. PR UE oraz w programie Horyzont 2020, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów przemysłu, w tym prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych w Grupie KGHM Polska Miedź S.A. Wydarzenie ma również przyczynić się do budowy ekosystemu innowacji, czemu posłużyć ma sesja wokół kluczowych obszarów zidentyfikowanych przez KGHM:

  • Przemysł 4.0,
  • Gospodarka Obiegu Zamkniętego,
  • Cyber Security,
  • Kształtowanie łańcucha wartości innowacji,
  • Przyszły kształt 9. Programu Ramowego,
  • KIC Raw Materials
    oraz prezentacje zgłoszone przez uczestników sympozjum.

Szczegółowe informacje na temat Sympozjum, w tym rejestracja i możliwość zgłaszania referatów oraz plakatów dostępne są na stronie XVI Sympozjum KRAB. Tytuły oraz tematykę prezentacji/plakatów a także rezerwację miejsca na wizycie studyjnej na składowisku odpadów flotacyjnych „Żelazny Most” (wizyta odbędzie się w dniu 18 maja 2018) prosimy zgłaszać w formularzu rejestracyjnym.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Rejestracja trwa do 11 maja 2018, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link:
http://www.kpk.gov.pl/?event=xvi-sympozjum-krajowej-rady-koordynatorow-projektow-badawczych-ue
Termin rejestracji:
2018.05.11
Miasto:
Wrocław
Organizator:
Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE, Grupa KGHM Polska Miedź S.A

Wróć