VIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych

2018.03.21 - 2018.03.22

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i PSE Operator z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. identyfikacji strat energii elektrycznej, czynników wpływających na poziom strat, ograniczania strat.

W trakcie Konferencji zaplanowano omówienie następujących zagadnień:

  1. Analiza strat energii elektrycznej w ujęciu statystycznym
  2. Metody określania rodzaju i wyznaczania miejsc powstawania strat oraz różnicy bilansowej
  3. Obszarowe bilansowanie energii
  4. Wpływ generacji rozproszonej na straty w sieciach nN i SN
  5. Zastosowanie technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji
  6. Opłacalność nakładów inwestycyjnych na ograniczanie strat energii w dystrybucji i przesyle
  7. Aspekty taryfikacji w kontekście strat energii
  8. Wpływ nielegalnego pobierania energii na straty oraz związane aspekty prawne

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm zajmujących się wyznaczaniem, identyfikacją i ograniczaniem strat energii elektrycznej. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Pana Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Agenda

http://straty.ptpiree.pl/program

Link:
http://straty.ptpiree.pl/
Miasto:
Wrocław
Rodzaj wydarzenia:
Konferencja
Organizator:
PTPiREE

Wróć