V Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”

2020.06.25 - 2020.06.26

Celem Seminarium jest omówienie zagadnień: pierwsze doświadczenia z rozruchu i prowadzenia spalarni, typowe problemy przy projektowaniu spalarni odpadów, wymagania prawno-środowiskowe, kadra techniczna - doświadczenia, problemy korozji w spalarniach odpadów komunalnych, zagospodarowanie żużli i popiołów - największy problem spalarni, pomiary emisji, doświadczenie z funkcjonowania instalacji oczyszczania spalin. W Seminarium mogą wziąć udział firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów oraz przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych - użytkowników oraz przyszłych użytkowników zakładów ITPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych – przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK, jednostek naukowych i badawczych, zajmujących się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych. Seminarium stwarza stałą platformę wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji ITPOK. Seminarium odbędzie się w City Hotel w Bydgoszczy.

Agenda

I dzień 25.06.2020 r.

10:00 - 11:00

Rejestracja uczestników – kawa powitalna

11:00

Otwarcie seminarium

  • Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak, Wydawnictwo „Nowa Energia”>

11:10 - 13:00

I Panel – Zagadnienia wprowadzające

Dyskusja

13:00 - 14:00

Obiad

14:00 - 15:30

II Panel – Doświadczenia eksploatacyjne spalarni odpadów komunalnych

Dyskusja

15:30 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 17:30

III Panel – Doświadczenia eksploatacyjne spalarni odpadów komunalnych

Dyskusja

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:40

IV Panel – Doświadczenia eksploatacyjne spalarni odpadów komunalnych

Dyskusja

19:00 - 23:00

Kolacja, spotkanie biznesowe

 

II dzień 26.06.2020 r.

07:00 - 08:45

Śniadanie w miejscu zakwaterowania / wykwaterowanie z hotelu

09:00 - 11:00

V Panel Nowe inwestycje, Spalanie RDF

Podsumowanie merytoryczne

11:15 - 13:15

Wycieczka techniczna – przejazd autokarem

13:15

Lunch w Hotelu

Link:
https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2020/
Termin rejestracji:
2020.06.10
Kraj:
Polska
Miasto:
Bydgoszcz
Rodzaj wydarzenia:
Seminarium
Organizator:
Wydawnictwo Nowa Energia, Partner: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Wróć