Spotkania informacyjne dotyczące konkursów „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów oraz „Szybka ścieżka” dla MSP (konkursy 6/1.1.1/2017 i 5/1.1.1/2017) w ramach PO IR 2014-2020

2017.10.12

NCBR serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami realizowanymi w ramach Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres konrad.kustron@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2017 r.

W temacie wiadomości proszę wpisać „Spotkanie informacyjne „Szybka ścieżka” wraz z podaniem nazwy miasta.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

UWAGA

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie z Warszawy (12.10.2017 r.) będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl. 

Agenda

Agenda spotkania Warszawa

Link:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5540,spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursow-szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow-i-konsorcjow-oraz-szybka-sciezka-dla-msp-ko.html
Miasto:
Warszawa
Rodzaj wydarzenia:
Dzień informacyjny
Organizator:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć