II Seminarium Aktualne problemy funkcjonowania OSDn

2017.10.16 - 2017.10.17

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w II Seminarium „Aktualne problemy funkcjonowania OSDn”, które odbędzie się w dniach 16-17 października 2017 r. w Katowicach (Hotel Novotel Centrum).

Celem Seminarium jest wymiana praktycznych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami OSD oraz prezentacja nowych rozwiązań i technologii wspierających operatorów OSD.

Tematyka Seminarium obejmować będzie omówienie aktualnych problemów funkcjonowania niezależnych OSD w zakresie obowiązujących wymagań URE w procesie koncesji i taryf, obowiązków OSD wynikających z nowej Ustawy OZE, zabezpieczenia systemów OSD w zakresie cyberbezpieczeństwa, omówienie systemów monitorowania zużycia mediów w kontekście ustawy o efektywności energetycznej, a także przedstawienie doświadczeń z przyłączania mikroinstalacji OZE do sieci OSD.

Seminarium skierowane jest do kadry zarządzającej, technicznej i specjalistów Niezależnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, firm oferujących rozwiązania i narzędzia ułatwiające pełnienie funkcji OSD oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Link:
http://konferencje.nowa-energia.com.pl/osd/2017/
Termin rejestracji:
2017.10.02
Miasto:
Katowice
Rodzaj wydarzenia:
Seminarium
Organizator:
Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wróć