H2020 Energy Info Days

2019.06.25 - 2019.06.27

Podczas Dni Informacyjnych programu Horyzont 2020 w obszarze Energia przedstawione zostaną możliwości finansowania projektów badawczych, innowacji i wdrożeń rynkowych związanych z tematyką czystej energii (efektywność energetyczna, inteligentne miasta i społeczności oraz niskoemisyjne technologie energetyczne).

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję omówić z ekspertami swoje pomysły na projekty. Integralną częścią Dni Informacyjnych będą także spotkania brokerskie, stwarzające możliwość nawiązania kontaktów i poszukiwania partnerów do utworzenia konsorcjum.

Wszystkie sesje Dni Informacyjnych będą transmitowane na żywo, a nagrania zostaną udostępnione po wydarzeniu.

Agenda

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/agenda_25_june_final.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/agenda_26_june_final.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/agenda_27_june_final.pdf

Link:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days
Kraj:
Belgia
Miasto:
Bruksela
Rodzaj wydarzenia:
Dzień informacyjny, Spotkanie brokerskie
Organizator:
Komisja Europejska

Wróć