Dzień informacyjny - COST Info Day

2018.02.27

27 lutego 2018 r. w Akademii Leona Koźmińskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST z serii COST Info Day.

Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się między innymi jak przystąpić do programu (wymogi, zasady), wysłuchać opinii badaczy, którzy już w akcjach COST uczestniczą oraz eksperta dokonującego oceny wniosków przesłanych do COST. Dodatkowo w wydarzeniu udział weźmie ekspert z COST, który przedstawi ogólne informacje o COST Association oraz odpowie na wszystkie pytania zainteresowanych uczestników. Spotkanie Informacyjne skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych  uczestnictwem w akcjach COST, tj. przedstawicieli organizacji gospodarczych i pozagospodarczych, przedstawicieli nauki, administracji publicznej i instytucji samorządowych.

Spotkanie odbywa się 27 lutego 2018 r. (09.00 – 15.30) w Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 59, bud. B.


Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology, akronim: COST), jest programem wspierającym wielostronną współpracę pomiędzy pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

Program umożliwia tworzenie oraz koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych a także integrację naukowców w Europie i poza nią. Ze środków przyznanych przez COST można finansować spotkania zespołów badawczych, udział w konferencjach i warsztatach, krótkie wymiany naukowe oraz inne działania sieciowe w szerokim zakresie tematów naukowych.

Gościem COST Info Day będzie członek Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) - prof. Nils Stenseth, University of Oslo, Chair of the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis,  Chair of the Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change (NorMER).

Więcej informacji o COST na stronach programu i MNiSW.

Agenda

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_02/5f0130ebb15d5e8447b8f4c9d274b2c7.pdf

Link:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/dzien-informacyjny-cost-info-day.html
Miasto:
Warszawa
Rodzaj wydarzenia:
Dzień informacyjny

Wróć