Wydarzenia

Pon Wt Śr Czw Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Grudzień 2017

Konferencja SET PLAN 2017

2017.12.01

Podczas Konferencji dokonany zostanie przegląd postępów osiągniętych w ostatnim dziesięcioleciu w sferze transformacji energetyki oraz kluczowej roli SET Planu jako technologicznego filaru polityki energetycznej UE. Przeanalizowany zostanie proces wdrażania Unii Energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli badań i innowacji (R & I). W szczególności oceniona zostanie rola innowacyjnych technologii niskoemisyjnych w zwiększaniu konkurencyjności Europy, postępów w opracowywaniu nowych technologii i inteligentnych systemów energetycznych dla efektywnego wykorzystania energii, jak również rosnącego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii pierwotnej w państwach członkowskich UE.

więcej

IV Forum Ochrony Środowiska

2017.12.01

Podczas spotkania omówiony zostanie wpływ aktualnie wprowadzanych oraz projektowanych regulacji środowiskowych na przemysł w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną wody, gleby i powietrza. Duży nacisk w trakcie tegorocznego Forum położony będzie na omówienie wpływu na przemysł przez najnowszą ustawę dotyczącą nowego Prawa wodnego jak również przyjętych w tym roku przez Komisję Europejską konkluzji BAT.

więcej

EU Refining Forum

2017.12.01

Tegoroczne Forum jest organizowane na poziomie ekspertów, umożliwiając bardziej dogłębne omówienie konkretnych zagadnień związanych z sektorem rafineryjnym. Uczestnicy będą wymieniać poglądy na różne tematy m.in.: pakietu  "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" oraz wpływ silników spalinowych na jakość powietrza w mieście. Celem Forum jest umożliwienie dyskusji przedstawicielom przemysłu, krajów UE, posłów do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych stron w celu omówienia planowanych i przyszłych wniosków regulacyjnych o potencjalnie znaczącym wpływie na unijny przemysł rafineryjny i bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej przez UE.

więcej

II Kongres Energetyki Obywatelskiej

2017.12.01

W tym roku tematem przewodnim będzie poprawa efektywności energetycznej polskich domów, w kontekście tzw. ubóstwa energetycznego i walki o czyste powietrze w skali Europy, Polski i poszczególnych regionów – wyzwania, możliwości i przykłady godne naśladowania.

więcej

World Oil and Gas Week

2017.12.04

Światowy Tydzień Ropy i Gazu - największe na świecie zgromadzenie międzynarodowych producentów ropy naftowej i gazu, finansistów i inwestorów. Spotkanie ma celu umożliwienie poznania potencjalnych partnerów biznesowych i ich perspektyw inwestycyjnych oraz zidentyfikowanie pojawiających się możliwości rozwoju korporacyjnego.

więcej

Nuclear Power Plant Life Management & Extension 2017

2017.12.06

To dwudniowe wydarzenie zgromadzi kluczowych przedstawicieli branży  energetycznej i jądrowej, w celu przedyskutowania problemów z jakimi boryka się przemysł jądrowy w zakresie zarządzania i rozbudowy zakładów. Jest to kluczowe wydarzenie dla personelu przemysłowego, pracującego w starzejących się reaktorach.

więcej

Seminarium Rynek Mocy

2017.12.07

Seminarium Rynek Mocy, zorganizowane przez Power Meetings, będzie nakierowane na omówienie najnowszych regulacji i ich wpływu na funkcjonowanie rynku energii w Polsce.

więcej

III Forum Przemysłowe

2017.12.08

III Forum Przemysłowe będzie okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego, takich jak: reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna w motoryzacji, polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne i tradycyjne gałęzie przemysłu, ale również wszystkiego, co dotyczy szeroko pojętego przemysłu czasu wolnego, a więc m.in. turystyki, kultury, rozrywki.

 

więcej

Central European Day of Energy

2017.12.11

Tegoroczne wydarzenie będzie nakierowane na tematykę zrównoważonej energii, innowacji i nowoczesnych technologii w Europie Środkowej - ekspansja energii odnawialnej, stosowanie technologii niskiej emisji, inteligentne sieci, projekty efektywności energetycznej, dekarbonizacja sektora transportu (rozwój elektromobilności), które napędzają transformację energetyczną. Ponadto wydarzenie poświęcone będzie najbardziej opłacalnym strategiom rozwoju zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska sektora energetycznego w Europie Środkowej.

 

więcej

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017

2017.12.11

Konferencja jest cyklicznym, odbywającym się od 2006 roku, wydarzeniem poświęconym uwalnianiu i rozwojowi rynku gazu w Polsce i Europie Centralnej oraz bezpieczeństwu energetycznemu w regionie. W konferencji weźmie udział ponad 60 menadżerów ze szczebla decyzyjnego reprezentujących najważniejsze przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego z Polski i Europy Centralnej, najważniejszych przemysłowych odbiorców gazu w regionie, głównych firm doradczych oraz dostawców rozwiązań i technologii dla sektora gazowniczego.

 

więcej