Wiadomości

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza

2020.09.25

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

więcej

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

2020.09.25

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie” (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

więcej

Informacja Narodowego Centrum Nauki dotycząca zmian w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych

2020.09.23

Narodowe Centrum Nauki informuje, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”.

więcej

Zgłoś kandydata do nagrody indywidualnej Kryształowej Brukselki 2020

2020.09.23

29 października 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE po raz dziewiąty wręczy Nagrody Kryształowej Brukselki. W tym roku nagrody zostaną przyznane za osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zgłoszenia kandydatów do nagrody indywidualnej można dokonać do 2 października 2020 r.

więcej

Raport KPK PB UE: Polska pozyskała 660 mln euro z Horyzontu 2020

2020.09.23

Prawie 660 mln euro pozyskali polscy beneficjenci z programu badań i innowacji Horyzont 2020. To wzrost o ponad 6 mln euro w porównaniu do danych sprzed miesiąca. Ogółem z programu Horyzont 2020 wydano ponad 60 mld euro. Komisja Europejska udostępniła nowe dane o wnioskach i projektach PR Horyzont 2020 wg stanu na 3 września 2020 r.

więcej

Horyzont Europa: wstępne terminy konkursów na granty ERC

2020.09.23

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w Programie Ramowym Horyzont Europa.

więcej

Europejski Zielony Ład – dodatkowy duży konkurs w Horyzoncie 2020

2020.09.22

Komisja Europejska opublikowała dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu wynosi ok 1 mld euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2021 r.

więcej

Nowa Baza Konkurencyjności

2020.09.21

Instancja produkcyjna nowej aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) została uruchomiona, pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, natomiast dotychczasowa Baza zostanie przeniesiona pod adres archiwalny.

więcej