Wiadomości

Nowatorski zespół akumulatora i superkondensatora do pojazdów hybrydowych

2019.02.20

W ramach finansowanego przez UE projektu LEFAPO zaprezentowano nowe urządzenie dla pojazdów hybrydowych, które łączy w sobie wysoką gęstość energii akumulatorów litowo-jonowych z dużą szybkością ładowania charakterystyczną dla superkondensatorów. Akumulator OlifeEnergy cechuje się także doskonałymi parametrami w zakresie żywotności oraz wagi i nie zawiera ołowiu ani innych toksycznych materiałów.

więcej

Nowe procesy odzysku wysokowydajnych i tanich stopów metali ziem rzadkich i magnezu

2019.02.19

Naukowcy finansowani przez UE stworzyli wysokowydajne stopy magnezu i pierwiastków ziem rzadkich (ang. rare earth  elements, REE), będące tanią i trwałą alternatywą dla dotychczas stosowanych metali. Badacze przetestowali również udoskonalone, tanie i przyjazne dla środowiska techniki recyklingu magnezu odznaczające się bardzo niskim zużyciem energii oraz metody odzyskiwania REE z odpadów przemysłowych, hałd żużlowych i złomu.

więcej

Inicjatywa Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) opublikowała raport dotyczący wdrażania wodoru w Europie do 2050 r.

2019.02.19

Inicjatywa Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) opublikowała raport pt. Hydrogen Roadmap Europe: A sustainable pathway for the European Energy Transition, opracowany przy udziale 17 wiodących europejskich podmiotów działających w branży przemysłowej. Dokument określa ścieżkę wdrożenia wodoru i ogniw paliwowych na dużą skalę do 2050 r. oraz szacuje powiązane skutki społeczno-ekonomiczne.

więcej

Dane Eurostat: udział energii odnawialnej w UE w 2017 r. wzrósł do 17,5%

2019.02.18

Według raportu opublikowanego przez Eurostat, Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu na rok 2020 w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu energii brutto. W 2017 r. wysokość w/w udziału wzrosła w UE do 17,5% z 17,0% w 2016 r. i wyniosła ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 r. (8,5%). Celem UE jest uzyskanie wyniku 20% do 2020 r. i co najmniej 32% do 2030 r.

więcej

Bez punktu zwrotnego na horyzoncie – emisje CO2 rosną przez dwa kolejne lata

2019.02.18

W czasopiśmie Earth System Science Data ukazały się wyniki badania pt. Global Carbon Budget 2018, które zrealizowano w ramach projektu VERIFY przy wsparciu finansowym UE. Autorzy raportu mówią o wzroście emisji CO2 z paliw kopalnych w dwóch kolejnych latach – o 1,6% w 2017 r. oraz o przewidywane 2,7% w 2018 r. Według badaczy, w latach 2008-2017 ze spalania paliw kopalnych pochodziło 87% całkowitych emisji.

więcej

Nowy unijny projekt SUNRISE: ambitne podejście do konwersji i magazynowania energii słonecznej

2019.02.18

Wiosną 2019 r. rozpocznie się nowy europejski projekt SUNRISE "Energia słoneczna dla gospodarki o obiegu zamkniętym" (Solar energy for a circular economy). SUNRISE ma być podstawą dla stworzenia projektu zrównoważonej alternatywy dla energochłonnej, opartej na paliwach kopalnych produkcji paliw i chemikaliów, która będzie wykorzystywać konwersję energii słonecznej i powszechnie dostępne surowce (CO2, H2O, N2).

więcej

Stowarzyszenie European Energy Research Alliance (EERA) utworzyło Wspólny Program w obszarze energii wodnej

2019.02.18

W dniu 21 stycznia 2019 r. został ustanowiony nowy Wspólny Program (ang. Joint Programme, JP) Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych (ang. European Energy Research Alliance, EERA) w obszarze energii wodnej – JP Hydropower. Ogólnym celem JP Hydropower jest wspieranie roli energii wodnej jako istotnego elementu systemu energii odnawialnej poprzez odpowiednie dostosowanie i ukierunkowanie wysiłków badawczych w Europie. 

więcej

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2019.02.12

W dniu 4 lutego 2019 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zmiany polegają m.in. na przesunięciu terminu konkursu planowanego w działaniu 4.2 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki", co pozwoli na uwzględnienie toczącej się obecnie aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Nowy termin ogłoszenia konkursu to 7 maja 2019 r.

więcej