Wiadomości

Podział subwencji dla uczelni i instytutów wg nowego algorytmu

2019.05.08

W 2019 r. wysokość subwencji dla uczelni akademickich, zawodowych, niepublicznych, a także instytutów PAN i badawczych wyniosła ponad 13,3 mld zł. Po raz pierwszy jednostki te dostały – zamiast wielu dotacji – jedną subwencję, która będzie mogła być wydatkowana w sposób elastyczny i odpowiadający aktualnym potrzebom. W przypadku wszystkich podmiotów zastosowano tunel finansowy, tj. maksymalny możliwy spadek i wzrost wysokości subwencji w stosunku do ubiegłorocznej dotacji. 

więcej

Minister Krzysztof Tchórzewski będzie przewodniczył posiedzeniu Międzynarodowej Agencji ds. Energii

2019.05.08

Minister energii Krzysztof Tchórzewski otrzymał nominację na przewodniczącego spotkania ministrów energii z krajów należących do Międzynarodowej Agencji ds. Energii (ang. International Energy Agency, IEA). Spotkanie, zaplanowane na 6-6 grudnia 2019 r., będzie okazją do nakreślenia priorytetów strategicznych dla organizacji oraz udziału w debacie dotyczącej przyszłości energetycznej na poziomie globalnym. 

więcej

Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

2019.05.08

Komisja Europejska opublikowała w dniu 15 kwietnia 2019 r. komunikat dotyczący zatwierdzenia polskiego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wskazano w nim m.in., że polski system wsparcia będzie miał znaczący wpływ na realizację celów Unii Europejskiej w zakresie środowiska i klimatu, w tym w szczególności na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2, bez nadmiernego zakłócenia konkurencji.

więcej

Kotły kondensacyjne nowej generacji do spalania biomasy

2019.05.08

Dzięki finansowanemu przez Unię Europejską projektowi C-HEAT powstał pierwszy w historii kocioł na biomasę, który jest w stanie wykorzystać technologię kondensacji, dostępną dotychczas tylko i wyłącznie dla paliw kopalnych. Opracowane w ramach projektu kotły wykorzystujące pellet drzewny nadają się do użytku w domach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (biurach, sklepach, szkołach) oraz w niektórych sektorach przemysłu. 

więcej

Nowe oprogramowanie zwiększa efektywność energetyczną unijnych szpitali

2019.05.08

W ramach finansowanego ze środków programu Horyzont 2020 projektu STEER opracowano metodę, dzięki której placówki medyczne w całej Unii Europejskiej otrzymają możliwość oceny i monitorowania zużycia energii elektrycznej. Oprogramowanie prognozujące oparte jest na modelach matematycznych, które określają i klasyfikują zmienne w placówkach medycznych, związane ze zużyciem dużych ilości energii. 

więcej

Lepsza ochrona łopat turbin wiatrowych przed uderzeniami piorunów

2019.05.08

Instrumenty wsparcia Unii Europejskiej umożliwiły opracowanie, przetestowanie, certyfikację i wprowadzenie na rynek systemu ochrony odgromowej LIBI w ramach projektu o tej samej nazwie. Technologia ta przeznaczona jest dla producentów i dostawców turbin oraz operatorów elektrowni wiatrowych. LIBI jest implantem wbudowanym w konstrukcję łopaty wirnika, który zapewnia stuprocentową skuteczność w wychwytywaniu wyładowań atmosferycznych.

więcej

Samowystarczalny system odprowadzania ciepła umożliwi bezpieczniejsze wytwarzanie energii jądrowej

2019.05.08

Finansowany przez Unię Europejską projekt sCO2-HeRo (The supercritical COHeat Removal System) przyczynił się do opracowania metody bezpiecznego, niezawodnego i skutecznego usuwania ciepła resztkowego z wykorzystanego paliwa jądrowego. Rozwiązanie sCO2-HeRo jest zasilane przez ciepło powyłączeniowe, co sprawia, że jest niezależne od zewnętrznych źródeł energii.

więcej

Publikacja IEA Bioenergy nt. wstępnej obróbki pozostałości biomasy na potrzeby konwersji termicznej

2019.05.08

Agencja IEA Bioenergy opublikowała raport pt. Biomass pre-treatment for bioenergy podsumowujący wnioski z projektu IEA Bioenergy Inter-Task dotyczącego wstępnej obróbki pozostałości biomasy w łańcuchu dostaw w celu konwersji termicznej. Na przykładzie pięciu starannie wybranych studiów przypadku raport opisuje kluczowe metody wstępnej obróbki biomasy stałej, uwzględniając przy tym ich koszty, skuteczność i status handlowy. 

więcej