Wiadomości

GRIEG – zapowiedź czatu informacyjnego

2019.09.10

W dniu 18 września 2019 r. w godz. 10:00-12:00 odbędzie się czat informacyjny, podczas którego uczestnicy będą mieć okazję do zadania pracownikom Narodowego Centrum Nauki (NCN) pytań dotyczących konkursu GRIEG. Czat będzie prowadzony w języku angielskim. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną opublikowane na stronie NCN w sekcji poświęconej funduszom EOG i funduszom norweskim.

więcej

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2019.09.10

Od 22 sierpnia 2019 r. obowiązują zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiany te dotyczą m.in. zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, kwalifikowalności podatku VAT, czy metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich, a także definicji personelu projektu oraz wykonawcy. 

więcej

Przedłużony termin konsultacji w sprawie strategii wdrażania programu Horyzont Europa

2019.09.10

Komisja Europejska zdecydowała się przedłużyć termin konsultacji online dotyczących wdrażania Horyzontu Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027). Do 4 października 2019 r. każdy obywatel Unii Europejskiej może podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak należy wdrożyć Horyzont Europa od strony praktycznej.

więcej

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski

2019.09.10

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało tłumaczenie na język angielski Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Propozycja Ministerstwa ma pomóc uczelniom i badaczom w składaniu wniosków o granty, a także w zatrudnianiu cudzoziemców. 

więcej

Minister Tchórzewski w Krynicy o bezpieczeństwie energetycznym w warunkach polityki klimatycznej UE

2019.09.10

„Realizując ambitną, unijną politykę klimatyczną należy uwzględnić bardzo różne warunki społeczne i gospodarcze oraz możliwości finansowe państw członkowskich. W przeciwnym razie zagrozi to bezpieczeństwu energetycznemu poszczególnych krajów i konkurencyjności gospodarek” – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 4 września 2019 r., otwierając panel poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu w warunkach polityki klimatycznej UE. 

więcej

O unijnych finansach w kontekście badań i nauki ‒ wizyta komisarza Günthera Oettingera w Polsce

2019.09.10

Kierunki wsparcia obszaru badań i nauki w latach 2021‒2027, Wieloletnie Ramy Finansowe, zwiększenie konkurencyjności Europy na rynku globalnym i wzmocnienie innowacyjności gospodarki ‒ to główne tematy poruszane podczas wizyty Günthera Oettingera w Polsce. W spotkaniach z unijnym komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich uczestniczyli m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz  minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

więcej

Dialog energetyczny z USA z udziałem wiceministra energii Tomasza Dąbrowskiego

2019.09.10

W dniu 31 sierpnia 2019 r. w Warszawie wiceminister energii Tomasz Dąbrowski wziął udział w rozmowach podczas drugiego spotkania dialogu strategicznego w dziedzinie energii pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Delegacje obu państw rozmawiały o dalszym pogłębieniu bilateralnej współpracy w zakresie energetyki jądrowej, cyberbezpieczeństwa, paliw kopalnych i infrastruktury energetycznej.

więcej

Innowacje w produkcji dla czystszej i bardziej opłacalnej technologii ogniw paliwowych

2019.09.10

Dofinansowany przez Unię Europejską projekt SOSLeM pomógł stworzyć nową fabrykę baterii ogniw paliwowych w firmie SOLIDpower, obniżając koszty procesu produkcyjnego, który stał się zarazem czystszy i bardziej inteligentny. Rezultaty te osiągnięto dzięki uproszczeniu projektu baterii i zautomatyzowaniu produkcji oraz wykorzystaniu materiałów o mniejszym wpływie na środowisko i optymalizacji procesu uzdatniania odpadów. 

więcej