Wiadomości

Zacieśnienie polsko-japońskiej współpracy w zakresie czystych technologii węglowych

2019.02.25

W dniu 15 lutego 2019 r. w Warszawie obyło się IV Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla, zorganizowane przez Ministerstwo Energii, Ministerstwo Handlu i Przemysłu Japonii, Japońskie Centrum Energetyki Węglowej oraz Agencję do Spraw Rozwoju Nowych Technologii Energetycznych i Przemysłowych. Podczas Seminarium zaprezentowane zostały główne założenia i cele polityki energetycznej Polski i Japonii. 

więcej

Efektywny, niedrogi monitoring pomaga w budowie bardziej ekologicznych sieci elektrycznych

2019.02.25

W miarę rozwoju produkcji energii odnawialnej, operatorzy systemów dystrybucyjnych potrzebują coraz bardziej odpowiednich narzędzi w celu wydajnego użytkowania sieci. Narzędzia takie opracowano w ramach finansowanego przez UE projektu ADMS. Umożliwiają one modelowanie i przewidywanie zachowań sieci dystrybucji energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia na podstawie niewielkiej liczby węzłów.

więcej

Raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA nt. innowacji w zakresie źródeł energii odnawialnej o zmiennej wydajności

2019.02.25

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (ang. International Renewable Energy Agency, IRENA) opublikowała raport pt. Innovation landscape for a renewable future: Solutions to integrate variable power sources. Dokument jest przewodnikiem po trzydziestu innowacjach, które wspierają wyższy udział źródeł energii odnawialnej o zmiennej wydajności (ang. variable renewable energy, VRE) – głównie energii wiatrowej i słonecznej – w energetyce. 

więcej

Sektor fotowoltaiki w Unii Europejskiej z 36% wzrostem w 2018 r.

2019.02.25

Według danych opublikowanych przez europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej SolarPower Europe, całkowita moc systemów fotowoltaicznych zainstalowanych w 2018 roku w Unii Europejskiej wzrosła o 36% (z 5,9 GW w 2017 r. do 8.0 GW). Wyraźny, wynoszący 20%, wzrost w tym zakresie widać również na rynku ogólnoeuropejskim – z 9,2 GW w 2017 r. do 11,0 GW.

więcej

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje w sprawie roli waluty euro w obszarze energii

2019.02.25

Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie roli waluty euro w obszarze energii. Konsultacje mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat najlepszych sposobów wdrożenia rekomendacji Komisji zawartych w komunikacie z grudnia 2018 r., który dotyczył wzmocnienia roli euro w kluczowych sektorach strategicznych, w tym energii, surowców, żywności i transportu.

więcej

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2019.02.20

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) przedsiębiorstw”. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł, z czego 50 mln zł przeznaczone jest dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Nabór wniosków potrwa od 11 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

więcej

Otwarto nabór wniosków w konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL JU)

2019.02.20

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu naboru wniosków w konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia (ang. Joint Undertaking, JU) Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL). Inicjatywa ECSEL JU ma na celu wspieranie badań, rozwoju technologicznego oraz wdrożeń w zakresie komponentów i systemów elektronicznych w Europie.

więcej

Nadchodzi rewolucja w badaniach dzięki Europejskiej Chmurze dla Otwartej Nauki

2019.02.20

W 2015 r. narodził się pomysł utworzenia wirtualnego portalu, który mógłby pomóc naukowcom z różnych dziedzin i krajów w przechowywaniu, udostępnianiu i korzystaniu z danych. Tak – przy wsparciu Komisji Europejskiej – powstała Europejska Chmura dla Otwartej Nauki (EOSC), która jest pojedynczym punktem kontaktu, promującym odkrycia naukowe i współpracę w Europie i na świecie. 

więcej