Wiadomości

Spojrzenie na biopaliwa w sektorze transportu na konferencji EUBCE

2019.07.04

W strategii Komisji Europejskiej z 2018 roku na rzecz neutralności klimatycznej pt. „Czysta planeta dla wszystkich” stwierdza się, że osiągnięcie jej celu „będzie wymagało zwiększenia ilości biomasy w porównaniu z obecnym zużyciem”. To, czy sektor transportu będzie w stanie zrealizować stawiane przed nim cele, zależy od tego, jakie drogi obierzemy teraz.

więcej

EUBCE 2019 pyta: jaką rolę odgrywa biomasa w realizacji celów rozwojowych i klimatycznych?

2019.07.04

W maju w Lizbonie w Portugalii odbyła się 27. konferencja EUBCE (European Biomass Conference and Exhibition). To kluczowe wydarzenie dotyczyło możliwości wykorzystania biomasy do osiągnięcia celów w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju. CORDIS z dumą uczestniczył w tym wydarzeniu.

więcej

Czy składowanie dwutlenku węgla pod ziemią stanowi skuteczne narzędzie pozwalające na walkę ze zmianami klimatu?

2019.07.04

Czy jest możliwe wykrywanie wycieków dwutlenku węgla (CO2) składowanego pod dnem oceanu? Jakie są praktyczne skutki takich wycieków dla środowiska? Odpowiedzi na te pytania poszukuje zespół badawczy finansowany przez Unię Europejską.

więcej

Zapowiedź konkursu BiodivClim w obszarze bioróżnorodności i zmian klimatycznych

2019.07.04

Już we wrześniu sieć BiodivERsA ogłosi nowy konkurs BiodivClim pt. „Biodiversity and climate change”, w którym możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów: Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people, Climate-biodiversity feedback processes, Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change, Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change.

więcej

Komunikat w sprawie składania przez beneficjentów raportów z realizacji zadań/etapów

2019.07.04

Uprzejmie informujemy, że w ramach umów o dofinansowanie, do których zawarto aneks horyzontalny, IP POIR wprowadziło zmianę w zakresie dokumentów związanych z merytoryczną realizacją projektu POIR. Na mocy aneksu horyzontalnego Raporty po kamieniach milowych zostały zastąpione Raportami okresowymi.

więcej

KE wzywa kraje UE do większych wysiłków, by osiągnąć cele klimatyczne

2019.07.04

KE wezwała kraje UE, by zwiększyły wysiłki zmierzające do osiągniecia celów klimatycznych UE na 2030 r. Choć wspólnota jest na dobrej drodze do ograniczenia emisji o 40 proc., to jednak musi zintensyfikować działania m.in. w kwestii celów dotyczących OZE i efektywności energetycznej.

więcej

PAN pracuje nad nowelą ustawy o PAN; chce m.in. większej autonomii

2019.07.04

Większa autonomia Polskiej Akademii Nauk, powołanie Zgromadzenia Ogólnego Instytutów Akademii i zmiany dot. członków-seniorów PAN - przewiduje projekt założeń nowelizacji ustawy o PAN, który przedstawił w czwartek wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński.

więcej

KGHM i PGE będą współpracować z UKSW przy nowych technologiach

2019.07.04

Przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, PGE, KGHM podpisali umowy ws. utworzenia multidyscyplinarnego centrum badawczego UKSW. Będzie ono m.in. opracowywać rozwiązania dla przemysłu i energetyki.

więcej