Wiadomości

Aktualizacja najczęściej zadawanych pytań dla konkursu 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne”

2019.05.10

W związku z trwającym naborem w ramach konkursu 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało zaktualizowany materiał dot. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z konkursem. Zmiana dotyczy doprecyzowania zapisów w pkt. 7 w zakresie konfliktu interesu na linii kadra B+R/Podwykonawca.

więcej

Rejestracja na dni informacyjne H2020 Energy Info Days

2019.05.10

W dniach 25-27 czerwca 2019 r.  w Brukseli odbędą się dni informacyjne H2020 Energy Info Days. Podczas wydarzenia bedzie można uzyskać informacje na temat konkursów w obszarze Energia w programie Horyzont 2020 oraz wskazówki pomocne w przygotowaniu wniosków, a także odbędzie się spotkanie brokerskie. Komisja Europejska udostępni transmisję on-line z wydarzenia, jak również nagrania wideo po jego zakończeniu. 

więcej

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

2019.05.08

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art. 360), młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora nie dłużej niż od 7 lat oraz jest zatrudniona w jednostce naukowej.

więcej

Nowe konkursy w obszarze energii w ramach programu Horyzont 2020

2019.05.08

W dniu 7 maja 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w siedmiu konkursach w ramach działania „Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia” programu ramowego Horyzont 2020. Tematyka konkursowa obejmuje głównie rozwiązania dla energochłonnych gałęzi przemysłu w zakresie niskoemisyjnych technologii i odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać do dnia 27 sierpnia 2019 r.

więcej

Nabór do nowego programu Fulbright STEM Impact Award

2019.05.08

Fulbright STEM Impact Award to nowy program stypendialny Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stypendium przeznaczone jest dla aktywnych badaczy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy reprezentują dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Program oferuje stypendystom trwający od 2 do 6 tygodni pobyt w amerykańskich instytucjach (uczelniach, instytutach badawczych non-profit lub innych zatwierdzonych niekomercyjnych jednostkach).

więcej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyjmuje zgłoszenia w Programie im. Bekkera

2019.05.08

W połowie kwietnia 2019 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie im. Mieczysława Bekkera. Celem programu jest wsparcie naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jak również pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

więcej

Poszerzona formuła konkursu OPUS

2019.05.08

Narodowe Centrum Nauki (NCN) poinformowało o rozszerzeniu zakresu konkursu OPUS i tym samym umożliwieniu finansowania w jego ramach projektów badawczych, które dotychczas były finansowane w konkursie HARMONIA. Od września 2019 r. w ramach konkursu OPUS naukowcy będą mogli również starać się o wsparcie finansowe badań realizowanych we współpracy międzynarodowej.

więcej

Najczęściej zadawane pytania oraz materiały ze spotkania informacyjnego dla konkursu „Szybka Ścieżka” 2/1.1.1/2019 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2019.05.08

W związku z trwającym naborem w konkursie „Szybka Ścieżka” 2/1.1.1/2019 w ramach poddziałania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opublikowało zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących konkursu.

więcej