Wiadomości

Główny Instytut Górnictwa w międzynarodowym projekcie dot. technologii wychwytywania, wykorzystania i magazynowania CO2

2019.05.16

Międzynarodowy zespół naukowców wspólnie zbada możliwości upowszechnienia technologii wychwytywania, wykorzystania i magazynowania CO2.W projekcie, finansowanym głównie z unijnego programu Horyzont 2020, uczestniczy 17 partnerów z 10 europejskich krajów, w tym Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Celem projektu jest wsparcie wybranych europejskich regionów w rozwijaniu niskowęglowej energii i przemysłu. 

więcej

Energia elektryczna z kosmicznego chłodu

2019.05.16

Skierowane w niebo fotodiody mogą czerpać energię elektryczną z różnicy temperatur pomiędzy Ziemią a przestrzenią kosmiczną – informuje pismo Applied Physics Letters. Międzynarodowy zespół naukowców wykazał, że dzięki zjawiskom podobnym do zachodzących w bateriach słonecznych można wytwarzać energię elektryczną również w nocy, korzystając z różnicy temperatur pomiędzy Ziemią a schłodzoną niemal do zera absolutnego głębią Kosmosu. 

więcej

Mechaniczne żagle pomogą w dekarbonizacji oceanów

2019.05.16

Firma Norsepower opracowała system mechanicznych żagli, które wykorzystują wiatr w celu zapewnienia statkom dodatkowego napędu i zmniejszenia obciążenia głównego silnika, co ma pozwolić na ograniczenie generowanych przez nie emisji. Rozwiązanie Rotor Sail składa się z wysokiego cylindra wykonanego ze szkła i włókna węglowego, który obraca się wokół swojej osi dzięki napędzającemu go silnikowi elektrycznemu. 

więcej

W Niemczech powstanie neutralna klimatycznie dzielnica mieszkaniowa

2019.05.16

Jedno z niemieckich miast zamierza zademonstrować możliwość budowy neutralnych klimatycznie i przystępnych cenowo budynków mieszkalnych w nowej, ekologicznej dzielnicy. Plan obejmuje budowę oraz oddanie do użytku 6500 mieszkań, a także szkół, przedszkoli czy lokali usługowych. Dzielnica będzie wyposażona w nowoczesny system transportu publicznego, a także infrastrukturę sprzyjającą aktywnej mobilności oraz korzystaniu z car-sharingu.

więcej

Budżet UE: dodatkowe 100 mln euro na badania i mobilność studentów w 2019 r.

2019.05.16

Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie o 100 mln euro budżetów sztandarowych programów UE, Horyzont 2020 i Erasmus+. Nadprogramowe fundusze, pochodzące z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, pomogą wzmocnić reakcję Unii na kluczowe wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne i dalsze dostosowanie sektora edukacji do potrzeb rynku pracy. 

więcej

Komisja Europejska zaprasza ekspertów zainteresowanych uczestnictwem w kształtowaniu misji badawczo-innowacyjnych programu Horyzont Europa

2019.05.16

Komisja Europejska poszukuje ekspertów, którzy jako członkowie Rad Misji (ang. Mission Boards) będą jej doradzać w identyfikacji i wdrażaniu tzw. misji w ramach kolejnego unijnego programu ramowego, Horyzont Europa. Misje są jedną z głównych nowości programu; ich celem jest wzmocnienie wpływu badań i innowacji finansowanych przez UE dzięki ambitnym, wymiernym i ograniczonym czasowo celom w aspektach wpływających na codzienne życie obywateli. 

więcej

Spadek emisji CO2 w Unii Europejskiej w 2018 r. w porównaniu z 2017 r

2019.05.16

Urząd statystyczny Unii Europejskiej, Eurostat, szacuje, że w 2018 r. emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych spadły o 2,5% w skali UE w porównaniu z rokiem 2017. Najwyższy spadek poziomu emisji CO2 odnotowano m.in. w Portugalii (-9,0%), Bułgarii (-8,1%), Irlandii (-6,8%) i Niemczech (-5,4%). Wzrost emisji stwierdzono natomiast w ośmiu państwach członkowskich, w tym w Łotwie (+8,5%), Malcie (+6,7%), Estonii (+4,5%) i Polsce (+3,5%).

więcej

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP - zmiana Regulaminu Konkursu

2019.05.10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  (NCBR) poinformowało o aktualizacji dokumentacji dla konkursu nr 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłoszonego w dniu 16 lipca 2018 r. Zmieniony został Regulamin Konkursu, w którym wprowadzono możliwość sporządzenia przez NCBR częściowych list rankingowych w ramach danej rundy konkursu przed zakończeniem oceny wszystkich złożonych wniosków. 

więcej