Wiadomości

Komisja Europejska rozpoczyna prace nad misjami badawczo-innowacyjnymi w Horyzoncie Europa. Prof. Gronkiewicz-Waltz wśród przewodniczących Rad Misji

2019.07.12

W dniu 4 lipca 2019 r. komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas oficjalnie ogłosił rozpoczęcie prac nad pięcioma głównymi misjami badawczo-innowacyjnymi, które będą częścią kolejnego unijnego programu badań i innowacji, Horyzont Europa. Celem misji jest dostarczenie rozwiązań dla największych wyzwań stojących przed światem, takich jak nowotwory, zmiany klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność.

więcej

Rabarbar wykorzystany do wytworzenia organicznego akumulatora

2019.07.12

Prowadzone przez Włochów konsorcjum wykorzystało rabarbar, aby w ramach unijnego projektu GREENERNET stworzyć półorganiczny akumulator przepływowy. Urządzenie wykonane jest przy użyciu chinonów (cząstek wytwarzanych podczas fotosyntezy przez rośliny takie jak rabarbar) i wykazuje mniejszą szkodliwość dla środowiska niż standardowy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. 

więcej

Bezemisyjne statki rzeczne z napędem wodorowym

2019.07.12

Realizowany od początku 2019 r. i finansowany przez UE projekt FLAGSHIPS ma na celu wdrożenie dwóch komercyjnych statków napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi we Francji oraz w Norwegii. W Lyonie będzie to pchacz napędzany wodrem gazowym, służący jako statek użytkowy na Rodanie, natomiast w Stavanger ciekłym wodorem napędzany będzie prom pasażerski i samochodowy stanowiący element lokalnej sieci transportu publicznego. 

więcej

Aplikacja na smartfony optymalizuje zużycie energii i bezpieczeństwo w domu

2019.07.04

Uczestnicy projektu Socialsmartgrid opracowali homy, zintegrowaną platformę sprzętowo-programową w formie aplikacji, która zdalnie monitoruje i zarządza zużyciem energii oraz systemami elektrycznymi i grzewczymi w gospodarstwach domowych, a także wykrywa nietypowe lub podejrzane zdarzenia. Aplikacja pomaga też pilnować domu podczas nieobecności właścicieli, a ponadto udostępnia im funkcje zdanego obserwowania domu. 

więcej

KE ustala przyszłe cele badań i innowacji finansowanych przez UE – weź udział w konsultacjach!

2019.07.04

Jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez UE? Jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I?  Możesz podzielić się swoimi opiniami z Komisją Europejską, która czeka na Twój głos do 8 września 2019 r.

więcej

Potęga ćwiczeń i grywalizacji: jak wpłynąć na zachowania dotyczące zużycia energii

2019.07.04

Inicjatywa UE wykorzystuje grywalizację i inne strategie do zmiany zachowań konsumenckich dotyczących zużywania energii w budynkach.Według Komisji Europejskiej budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE. Powszechnie wiadomo, że aby zmniejszyć ilość zużywanej energii, konsumenci muszą zmienić swoje zachowania. Ciężko jest walczyć z przyzwyczajeniami, zwłaszcza tymi, które wymagają poświęcenia dla środowiska.

więcej

Jak osiągnąć najwyższe standardy etyczne w badaniach naukowych?

2019.07.04

Uniwersytet z RPA przyjął globalny kodeks opracowany w ramach inicjatywy UE, mający na celu zapobieganie eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach.

więcej

Nowe narzędzia wypełniają lukę informacyjną pomiędzy obywatelami a operatorami sieci elektroenergetycznych

2019.07.04

Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.

więcej