Wiadomości

Największy na świecie elektrolizer wysokotemperaturowy szansą na dekarbonizację europejskiej gospodarki

2019.09.25

W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu GrInHy powstało prototypowe rozwiązanie technologiczne umożliwiające elastyczne wytwarzanie ekologicznej energii z wodoru przy zapewnieniu wysokiej sprawności, co umożliwi produkcję stali zapewniającą ograniczenie emisji do minimum. Ze względu na sukces zastosowanego podejścia, projekt GrInHy został nominowany do nagrody FCH JU Awards 2018 Best Project Innovation.

więcej

Unia Europejska i Parlament Europejski za zwiększeniem budżetu na badania w Horyzoncie 2020 w 2020 r.

2019.09.25

W dniu 18 października 2019 r. Parlament Europejski (PE) opowiedział się za zwiększeniem o 20 mln euro środków na program Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu oraz o 80 mln euro wydatków na badania naukowe w ramach unijnego programu badań naukowych i innowacji, Horyzont 2020. Kwoty te mają się znaleźć w budżecie Unii Europejskiej na 2020 rok. 

więcej

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk podnoszą wydajność i wydłużają życie perowskitów

2019.09.25

Naukowcom z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i Politechniki Federalnej w Lozannie udało się podnieść wydajność energetyczną perowskitowych paneli fotowoltaicznych z 15% do ponad 20% i wydłużyć ich czas życia oraz zwiększyć stabilność. Wyniki badań prowadzonych w ramach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Szkolnictwa i Wyższego projektu NaMeS zostały opublikowane w czasopiśmie Chemistry of Materials.

więcej

Trwa nabór zgłoszeń do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”

2019.09.25

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”, skierowanego do doktorantów wszystkich dziedzin nauki. Program zakłada współpracę badawczą i rozwojową stypendystów (powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej), ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. 

więcej

Nabór wniosków w programie START 2020

2019.09.25

Od 17 września 2019 r. młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2020), przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

więcej

Otwarcie konkursów POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 finansowanych przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu „Badania stosowane”

2019.09.25

W dniu 23 września 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zainaugurowało program „Badania stosowane” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym pełni rolę Operatora. Jednocześnie ogłoszone zostały nabory do dwóch konkurów – POLNOR i POLNOR CCS, w których można zgłaszać projekty dotyczące m.in. energii (w tym jej magazynowania), klimatu i transportu.

więcej

Otwarto nabór wniosków w inicjatywie ERA-NET Smart Grids Plus, 4. konkurs (MICall2019)

2019.09.25

W dniu 18 września 2019 r. uruchomiono czwarty międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET Smart Grids Plus (ERA-NET SES). Projekty powinny obejmować badania przemysłowe lub prace rozwojowe w dziedzinie zrównoważonych, zintegrowanych systemów krótko- i długoterminowego magazynowania energii oraz wspierać rozwiązania odpowiadające zidentyfikowanym wyzwaniom w tym obszarze.

więcej

Zapowiedź naboru do programu Fulbright Specialist Program

2019.09.17

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie 1 października 2019 r. nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie w Polsce amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe jak m.in. fizyka, informatyka, nauki inżynieryjne, nauki chemiczne, czy ochrona środowiska. 

więcej