Wiadomości

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii uchwalona przez Sejm

2019.08.05

W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Nowelizacja przewiduje realizację dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. poprzez wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej oraz promujących rozwój spółdzielni energetycznych.

więcej

Zaktualizowany Program Pracy 2018–2020 dla Horyzontu 2020 i nowe konkursy w obszarze NMBP

2019.07.12

Na początku lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018–2020 dla wszystkich obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020. W dniu 3 lipca 2019 r. zostały otwarte konkursy w obszarze NMBP (Nanotechnologie, Zaawansowane Materiały, Biotechnologie, Zaawansowane Procesy Produkcji i Przetwarzania,  jak również część tematów w konkursie Competitive, Low Carbon and Circular Industries (H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020)

więcej

Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

2019.07.12

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, będący kontynuacją finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych w zmienionej formule. Przedmiotem programu  jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki we współfinansowanych ze środków zagranicznych projektach międzynarodowych, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, również te realizowane na wielkich urządzeniach badawczych poza granicami kraju. 

więcej

Université libre de Bruxelles ogłosił konkurs dla doświadczonych naukowców

2019.07.12

Université libre de Bruxelles (ULB) ogłosił w połowie czerwca 2019 r. drugi konkurs na składanie wniosków w ramach swojego międzynarodowego programu grantowego Individual Fellowships at Université libre de Bruxelles (IF@ULB) współfinansowanego w ramach działania Marie Skłodowska-Curie COFUND w Horyzoncie 2020. Program IF@ULB zakłada zatrudnienie w ULB łącznie 63 naukowców ze stopniem doktora. 

więcej

Duża umowa z Elsevier dla polskiej nauki

2019.07.12

Licencję na publikację 3 tysięcy artykułów dla autorów z Polski oraz swobodny dostęp do wszystkich czasopism z grup Lancet i Cell przewiduje polska umowa z jednym z największych wydawnictw naukowych świata, Elsevier, zajmującym się analizą i udostępnianiem danych oraz informacji naukowej. Umowa licencyjna zapewnia również wszystkim polskim naukowcom dostęp do platformy SciVal oraz naukowej bazy danych Scopus. 

więcej

Konsultacje ws. podziału środków na utrzymanie potencjału badawczego i dydaktycznego

2019.07.12

Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia o podziale środków na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego. Proponuje się m.in. zmianę przepisu związanego z ograniczeniem spadku lub wzrostu wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Dotyczy to publicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, które nie mają żadnej kategorii naukowej ani artystycznej albo mają jedynie najniższe kategorie naukowe C.

więcej

Ogłoszono plan budżetowy na 2020 r. dla programu Horyzont 2020

2019.07.12

W dniu 2 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała plan budżetowy na rok 2020 dla unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. KE określa w nim sposób, w jaki wyda końcową i największą transzę środków (11 mld euro) w ostatnim roku trwania programu. Finansowanie obejmie mniej obszarów, ale kluczowych. 

więcej

Powołanie Rady Doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) i nabór na menadżerów EIC

2019.07.12

Komisja Europejska powołała 22 liderów innowacji do Rady Doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacji (ang. European Innovation Council, EIC), której zadaniem jest przekształcanie europejskich odkryć naukowych w biznes. Komisja ogłosiła także nabór na menadżerów programu EIC – ekspertów w swoich dziedzinach, którzy znacząco przyczynią się do uzyskania przełomowych osiągnięć w strategicznych technologiach.

więcej