Wiadomości

Unia Europejska zainwestuje ponad 10 mld euro w innowacyjne technologie niskoemisyjne

2019.03.05

Pod koniec lutego 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła program inwestycyjny o wartości ponad 10 mld euro. Program wesprze finansowo innowacyjne technologie niskoemisyjne, a środki na ten cel będą pochodzić z Funduszu na rzecz Innowacji (ang. Innovation Fund). KE zapowiada uruchomienie pierwszych naborów wniosków w ramach Funduszu w 2020 r.; kolejne mają być ogłaszane regularnie do 2030 r.

więcej

Publikacja podsumowująca sukcesy inicjatywy Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking w latach 2008-2018

2019.03.05

Wspólna Inicjatywa Wodoru i Ogniw Paliwowych (ang. Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU) uczciła dziesięciolecie działalności wydając broszurę, w której dokonuje przeglądu swoich osiągnięć. Założona w 2018 r. inicjatywa FCH JU działająca na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego ma na celu wspieranie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń technologii wodorowych i ogniw paliwowych w Europie.

więcej

Naukowcy zamieniają dwutlenek węgla z powrotem w węgiel

2019.03.05

Naukowcy z Royal Melbourne Institute of Technology na łamach pisma Nature Communications opublikowali wyniki swojej pracy nad bezpiecznym i wydajnym sposobem usuwania z atmosfery dwutlenku węgla, który może zrewolucjonizować podejście do kwestii wychwytu i magazynowania CO2. Zespół opracował nową technikę wykorzystującą katalizatory z ciekłych metali, która pozwala na sprawną przemianę dwutlenku węgla w stałą formę węgla.

więcej

Paliwo i biowęgiel z biomasy?

2019.03.05

Nowoczesną technologię toryfikacji biomasy z wykorzystaniem pary przegrzanej opracowują w ramach projektu Biocarbon naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Efektem projektu będzie powstanie instalacji wytwarzającej trzy nowe produkty: paliwo, biowęgiel i węgiel aktywny. Nowa technologia umożliwi także odzyskiwanie produktów ubocznych, które do tej pory zatruwały środowisko – kwasu mrówkowego i kwasu octowego.

więcej

Syberyjski miskant najlepszym źródłem biomasy w niskich temperaturach

2019.03.05

Miskanty to popularne, wytrzymałe rośliny energetyczne z rodziny wiechlinowatych, uprawiane w klimacie umiarkowanym. Obecnie najlepszą rośliną na potrzeby produkcji bioenergii jest miskant olbrzymi (łac. Miscanthus x giganteus „llinois”). Na Syberii odkryto jednak okazy miskanta, które przeprowadzają proces fotosyntezy w chłodzie nawet o 100% skuteczniej niż Miscanthus x giganteus.

więcej

Interaktywna mapa pomagająca zapewnić opłacalność produkcji biometanu

2019.03.05

Unia Europejska sfinansowała projekt Record Biomap, którego celem było przyspieszenie rozwoju technologii opłacalnej produkcji biometanu na małą i średnią skalę. W ramach projektu m.in. stworzono platformę Biomethane Map – interaktywną mapę internetową zawierającą przegląd innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze produkcji biometanu na małą i średnią skalę w całym łańcuchu dostaw tego gazu.

więcej

Ogrzewanie przy pomocy inteligentnej tkaniny poprawia efektywność energetyczną szklarni

2019.03.05

Przy wsparciu finansowym UE naukowcy opracowali wydajne rozwiązanie ogrzewania roślin w szklarni, które pozwala zwiększyć plon i jednocześnie ograniczyć wpływ na środowisko. Partnerzy projektu AgrowFab wykorzystali innowacyjną technologicznie tkaninę grzewczą złożoną z włókien nylonowych pokrytych zastrzeżonym, niemetalowym związkiem węgla, dzięki któremu wykazują zdolność do przewodzenia energii elektrycznej

więcej

Nowy wymiar technologii wytwarzania przyrostowego z materiałów ceramicznych

2019.03.05

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu CerAMfacturing powstało całkowicie nowatorskie podejście do wielomateriałowego wytwarzania przyrostowego wykorzystującego materiały ceramiczne. Naukowcy opracowali trzy dopasowane systemy wytwarzania przyrostowego przeznaczone do produkcji wielofunkcyjnych elementów ceramicznych z polimerów, z których każdy ma swoje specyficzne zastosowania.

więcej