Wiadomości

Branżę pływających turbin wiatrowych czeka znaczne obniżenie kosztów

2019.06.04

Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt TELWIND poczynił bardzo ważny krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności kosztowej turbin wiatrowych instalowanych na głębokich wodach. Opracowana w ramach projektu rewolucyjna platforma pływająca stanowi przełom jakościowy, który pozwoli na obniżenie kosztów budowy oraz instalacji.

więcej

Nowe rozwiązanie umożliwiające suche składowanie zużytego paliwa jądrowego na wolnym powietrzu

2019.06.04

W ramach finansowanego przez UE projektu ASM opracowano efektywne kosztowo rozwiązanie służące do tymczasowego składowania wypalonego paliwa jądrowego w suchych przechowalnikach. Technologia ta optymalizuje ilość składowanego materiału dzięki zastosowaniu ulepszonych dwufunkcyjnych kontenerów metalowych, umożliwiających zarówno przechowywanie, jak i transport.

więcej

Konkurs o nagrody Hydrogen Europe Research Young Scientist Awards 2019

2019.05.16

W dniu 14 maja 2019 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń w konkursie o nagrody Hydrogen Europe Research Young Scientist Awards 2019. Nagrody przyznawane są wybitnym młodym naukowcom zaangażowanym w działania w zakresie wodoru i ogniw paliwowych, które przyczyniają się do realizacji trzech filarów FCH JU: Systemy transportowe, Systemy energetyczne i Interdyscyplinarne działania badawcze. 

więcej

INNOSTAL-III – nabór wniosków w konkursie nr 2/1.2/2019

2019.05.16

W dniu 15 maja 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło nabór wniosków w konkursie INNOSTAL-III w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być również uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. 

więcej

Aktualizacja najczęściej zadawanych pytań dla konkursu 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2019.05.16

W związku z trwającym naborem w ramach konkursu 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało zaktualizowany materiał dot. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z konkursem. Zmiana dotyczy doprecyzowania zapisów w pkt. 7 w zakresie konfliktu interesu na linii kadra B+R – Podwykonawca.

więcej

Informacja o terminach uruchomienia formularzy wniosków dla konkursów MOZART, OPUS 17 i PRELUDIUM 17

2019.05.16

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że w systemie ZSUN/OSF został już udostępniony formularz wniosku dla konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Ze względu na skomplikowane i długotrwałe prace związane z budową nowego systemu ZSUN/OSF, uruchomienie formularzy dla konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17 planowane jest natomiast na dzień 27 maja 2019 r.

więcej

O przyszłości polskiej energetyki na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

2019.05.16

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wziął udział w panelu „Energia i energetyka – rewolucja, regulacja, rynek” w ramach odbywającego się w dniach 13-15 maja 2019 r. w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podczas spotkania poruszane były kwestie związane z polską wizją transformacji energetycznej. Z kolei wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas panelu „Rynek energii odnawialnej w Polsce” nakreślił obecną i przyszłą rolę energetyki wiatrowej.

więcej

W Rzeszowie powstało Podkarpackie Centrum Innowacji – ProtoLab

2019.05.16

W wyniku współpracy województwa podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju, w ramach inicjatywy Catching-up Regions powstało ProtoLab – Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) w Rzeszowie. Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PCI ma efektywnie łączyć naukę z biznesem w budowaniu nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Korzystać z niego mogą m.in. twórcy start-upów, przedsiębiorstwa, uczelnie, studenci.

więcej