Wiadomości

Rewolucja w recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych

2019.08.05

W ramach wspieranego przez UE projektu NUOVOpb badaczom udało się wydzielić zużyte materiały z akumulatorów kwasowo-ołowiowych, odzyskując je w procesie recyklingu opartym na wodzie w celu wyprodukowania tlenku ołowiu gotowego do zastosowania w akumulatorach. Proces ten odznacza się kosztami początkowymi na poziomie ok. 1/7 kosztów dotychczas stosowanych metod recyklingu tego typu akumulatorów oraz porównywalnymi kosztami operacyjnymi.

więcej

Tusz z nanosrebrem pozwoli na produkowanie bardziej wydajnych przezroczystych warstw przewodzących

2019.08.05

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu CLEARSILVER powstał pionierski proces druku wykorzystujący nanosrebro oraz nanotlenek cynku, pozwalający na wytwarzanie organicznych ogniw fotowoltaicznych oraz organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). Technologia ta umożliwia osiągnięcie wysokiej przewodności oraz wytwarzanie gładkich i jednorodnych warstw przy prędkości druku wynoszącej 60 metrów na sekundę. 

więcej

Materiałoznawstwo i inżynieria łączą siły w celu zmiany oblicza projektowania kompozytów

2019.08.05

Finansowany przez Unię Europejską projekt CREATe-Network doprowadził do połączenia sił przedstawicieli środowisk akademickich i przemysłu z Europy i spoza niej w celu zaprojektowania materiałów kompozytowych pozwalających na zwiększenie oszczędności zasobów, a także technologii przyjaznych dla środowiska. W ramach każdego z kierunków badań uczestnicy projektu zgromadzili dogłębną wiedzę dotyczącą zachodzących w nich podstawowych zjawisk oraz opracowali działające prototypy nowatorskich rozwiązań.

więcej

Solarne systemy ciepła technologicznego wielokrotnego użytku zaspokoją potrzeby przemysłu

2019.08.05

Firma Soltigua, która otrzymała unijne wsparcie finansowe w ramach projektu Re-Deploy, opracowała nową generację solarnych systemów ciepła technologicznego wielokrotnego użytku i systemów fotowoltaicznych śledzących słońce. Nowe technologie sprawią, że wykorzystanie energii słonecznej stanie się znacznie bardziej atrakcyjną alternatywą w przypadku przemysłowych procesów termicznych realizowanych w temperaturach wynoszących do 250°C. 

więcej

Resort nauki opublikował nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych

2019.08.05

Prawie 31 tysięcy pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowany przez resort nauki. O tym, ile przyznać punktów poszczególnym czasopismom, decydowało ok. 400 czołowych polskich naukowców, reprezentujących wszystkie dyscypliny. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołało w tym celu 44 zespoły doradcze; w prace włączeni byli także członkowie Komisji Ewaluacji Nauki. 

więcej

Nowy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego

2019.08.05

Z dniem 26 lipca 2019 r. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał prof. dra hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza na podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Maksymowicz będzie odpowiadał za współpracę międzynarodową oraz działalność innowacyjno-rozwojową ministerstwa.

więcej

Nowy minister ds. górnictwa

2019.08.05

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 15 lipca 2019 r. powołał senatora Adama Gawędę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. Nowy minister będzie odpowiadał za sektor górnictwa oraz za innowacje i technologie.

więcej

Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania opublikowane w Dzienniku Ustaw

2019.08.05

Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, przygotowane w Ministerstwie Energii, zostało opublikowane 15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP. Rozporządzenie jest jednym z elementów ram prawnych dla rozwoju elektromobilności w Polsce. 

więcej