Wiadomości

Koniec z kurzem i brudem: nanotechnologiczne rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

2019.01.07

W ramach finansowanego przez UE projektu SolarSharc opracowano zaawansowaną technologicznie powłokę zabezpieczającą ogniwa fotowoltaiczne przed zabrudzeniem. Hybrydowa nieorganiczno-organiczna powłoka Solar Sharc® cechuje się wysoką przejrzystością, bezpieczeństwem, trwałością i odpornością na wysokie temperatury; posiada ponadto właściwości samoczyszczące, antyrefleksyjne i hydrofobowe.

więcej

Witryna internetowa CORDIS w nowej odsłonie

2019.01.07

Wchodząc w swój dwudziesty piąty rok w sieci, serwis CORDIS zyskał nowy wygląd. Po zmianach witryna oferuje łatwiejsze wyszukiwanie najbardziej istotnych informacji oraz czytelniejszą prezentację licznych, przetłumaczonych na kilka języków artykułów i publikacji. Serwis działa szybciej i jest także łatwo dostępny na urządzeniach mobilnych.

więcej

Weszły w życie nowe przepisy unijne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zarządzania

2019.01.04

Z dniem 24 grudnia 2018 r. weszły w życie trzy kluczowe akty prawne zawarte w pakiecie Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków (Clean Energy for All Europeans): Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001, Energy Efficiency Directive (EU) 2018/2002 oraz Governance Regulation (EU) 2018/1999. Czwartym istniejącym aktem prawnym w ramach pakietu jest opublikowana w ubiegłym roku Energy Performance of Building Directive

więcej

Otwarcie naboru wniosków w 11-tym konkursie Eurostars-2

2019.01.03

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu naboru wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Budżet NCBR wynosi 1 500 000 EUR na konkurs. Data zamknięcia naboru wniosków to 28 lutego 2019 r.

więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku

2018.12.17

Serdeczne życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku!

Zespół
Centrum Integracji Badań Energetycznych
CENERG

więcej

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7

2018.12.17

NCN już po raz trzeci otwiera nabór wniosków w konkursach SONATINA i UWERTURA, a po raz siódmy w konkursie ETIUDA. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich oraz staży zagraniczne. Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.

więcej

Ponad trzy miliardy złotych na innowacje z NCBR w 2019r.

2018.12.17

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w  2019 roku w ramach PO Inteligentny Rozwój ogłosi 9 konkursów. Ich łączny budżet to ponad 3,1 miliarda złotych. Harmonogram: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/harmonogram_konkursow_2019/Harmonogram_POIR_2019.pdf Podobnie jak w zeszłym roku NCBR stawia na atrakcyjne dla wnioskodawców programy horyzontalne, czyli programy, w których nie ma ograniczonej tematycznie agendy badawczej.

więcej

Audyt zewnętrzny w projektach POIR

2018.12.17

W wyniku zmian przepisów wprowadzonych pakietem „Konstytucja dla Nauki” została uchylona ustawa o zasadach finansowania nauki. Art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finansowania nauki stanowił o obowiązkowym audycie zewnętrznym dla projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, w których całkowita wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, z wyłączeniem projektów podlegających audytowi na podstawie przepisów odrębnych.

 

więcej