Wiadomości

Nabór ekspertów stowarzyszenia World Alliance for Efficient Solutions

2019.03.14

Wspierane przez Komisję Europejską stowarzyszenie World Alliance for Efficient Solutions skupia podmioty zaangażowane w rozwój, finansowanie i promowanie produktów, usług i procesów, które w sposób zyskowny chronią środowisko. Jego celem jest zebranie 1000 Skutecznych Rozwiązań dla pięciu celów zrównoważonego rozwoju w w/w zakresie. World Alliance poszukuje ekspertów, któzy ocenią proponowane rozwiązania.

więcej

Ogłoszenie o konkursie „Szybka Ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2019.03.05

W dniu 28 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W 2019 r. po raz pierwszy o dofinansowanie mogą starać się zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko firm, ale także ich konsorcjów z jednostkami naukowymi.

więcej

Nabór wniosków w programie Interreg EUROPA ŚRODKOWA

2019.03.05

W dniu 4 marca 2019 r. został ogłoszony IV nabór wniosków w ramach transregionalnego programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA (ang. Interreg CENTRAL EUROPE). Założeniem konkursu jest udostępnianie rozwiązań wypracowanych w ramach innych projektów finansowanych przez Interreg / Unię Europejską, ich rozwijanie oraz adaptacja do potrzeb regionów i społeczności lokalnych. Wnioski należy składać do dnia 5 lipca 2019 r. 

więcej

Nabór wniosków w konkursie POLLUX VIII CORE 2019

2019.03.05

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu naboru w konkursie CORE 2019 ogłoszonym przez agencję luksemburską Fonds National de la Recherche (FNR). CORE to centralny, wieloletni program badawczy FNR, którego głównym celem jest wzmocnienie jakości badań w priorytetowych dziedzinach badawczych Luksemburga. Termin składania wniosków upływa w dniu 11 kwietnia 2019 r.

więcej

Pierwsza runda naboru wniosków w konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2019.03.05

W dniu 4 marca 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs podzielony jest na dwie rundy; pierwsza potrwa do 31 marca 2019 r., druga od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.

więcej

Rozporządzenie ws. ewaluacji jednostek naukowych

2019.03.05

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło główne założenia rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, będącego częścią reformy Konstytucja dla Nauki z października 2018 r. Rozporządzenie wprowadza trzy kluczowe zmiany w stosunku do dotychczasowego sposobu oceniania jakości działalności naukowej. Ewaluacja według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2021 r.

więcej

Podsumowanie działalności Rady ds. Innowacyjności

2019.03.05

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wystąpił na konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie Rady ds. Innowacyjności. Minister przypomniał już wdrożone projekty na rzecz innowacyjności, m.in. ustawy o innowacyjności, program doktoratów wdrożeniowych i reformę Konstytucja dla Nauki, a także te, które dopiero wejdą w życie: Fundusz Polskiej Nauki i Wirtualny Instytut Badawczy. 

więcej

Jak wykorzystywana jest aparatura naukowa – zaproszenie do wypełnienia ankiety

2019.03.05

Dział naukowy ambasady Francji w Polsce prowadzi ogólnoeuropejską ankietę w celu zbadania stopnia wykorzystania aparatury naukowej w instytutach badawczych i laboratoriach, a także potencjalnego wykorzystania tego sprzętu przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Badanie ma umożliwić opracowanie rozwiązań wspierających współpracę jednostek naukowych z MŚP nad innowacyjnymi projektami.

więcej