Wiadomości

Minister Tchórzewski na posiedzeniu Rady UE ds. Energii: ważna debata o wizji europejskiej energetyki przyszłości

2019.03.15

Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz podsekretarz stanu w ME Tomasz Dąbrowski wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Energii, które odbyło się w dniu 4 marca 2019 r. w Brukseli. Głównym zagadnieniem obrad była dyskusja o propozycji Komisji Europejskiej ws. zeroemisyjnej gospodarki UE do 2050 r. Na posiedzeniu ministrowie energii UE podsumowali ponadto negocjacje nowelizacji dyrektywy gazowej.

więcej

Jak Komisja Europejska widzi rozwój Polski?

2019.03.15

Pod koniec lutego Komisja Europejska przedstawiła Country Report: Poland 2019 – ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce. Jak podsumował Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, diagnoza stanu polskiej gospodarki jest pozytywna, ale Komisja zwraca jednocześnie uwagę na kilka wyzwań, m.in. potrzebę wzrostu inwestycji prywatnych, relatywnie niskie nakłady na innowacyjność oraz konieczność walki ze zmianami klimatu. 

więcej

Co można otrzymać z popiołów?

2019.03.15

Grupa naukowców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach poszukuje sposobów na ponowne wykorzystanie ubocznych produktów spalania w postaci popiołów pozostałych po spalaniu paliw stałych. Jednym z priorytetów śląskich badaczy jest rozszerzenie aktualnych zastosowań popiołów (np. w branży budowlanej) poprzez podniesienie ich jakości. Naukowcy planują również zbadać, na ile popioły można zastosować do produkcji tworzyw polimerowych. 

więcej

Projekt OHMIO nadzieją dla elastycznych ogniw fotowoltaicznych

2019.03.15

Dzięki realizacji finansowanego przez UE projektu OHMIO naukowcy mieli możliwość podjęcia prac nad nowym, elastycznym przewodnikiem polimerowym o wysokiej przezroczystości, który może być wykorzystany do produkcji tańszych i bardziej wydajnych organicznych ogniw słonecznych, a także innych urządzeń elektronicznych. Rezultatem tych prac jest materiał Ohmidot™.

więcej

Następna generacja półprzewodników rewolucjonizuje technologie fotowoltaiczne i oświetleniowe

2019.03.15

Dzięki częściowemu wsparciu finansowemu przyznanemu przez Unię Europejską projektowi QUANTUM LOOP amerykańscy naukowcy zbadali klasę półprzewodników zwaną organiczno-nieorganicznymi perowskitami halogenkowymi (ang. halide organic-inorganic perovskite, HOIP). Skupiając się na procesach związanych z wytwarzaniem światła, badacze odkryli osobliwe właściwości kwantowe owych materiałów hybrydowych nowej klasy.

więcej

Z wysypiska do sektora budowlanego

2019.03.14

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu REHAP naukowcy zajęli się przekształcaniem odpadów z sektora rolniczego i leśnego w materiały pochodzenia biologicznego. Badacze skupili się na słomie pszennej, kukurydzianej (łodygach, liściach oraz kolbach), a także jęczmiennej i rzepakowej. Wnioski wypływające z przeprowadzonych badań zostały opublikowane w magazynie naukowym Journal of Cleaner Production

więcej

Raport stowarzyszenia European Association for Storage of Energy (EASE) nt. roli magazynowania energii

2019.03.14

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Magazynowania Energii (ang. European Association for Storage of Energy, EASE) opublikowało w lutym 2019 r. dokument pt. Energy Storage: A Key Enabler for the Decarbonisation of the Transport Sector, w którym przedstawia swoje stanowisko i wyjaśnia kluczową rolę stacjonarnego magazynowania energii w umożliwieniu szybkiego i skutecznego przejścia na obniżoną emisyjność w sektorze transportu.

więcej

Inicjatywa Innovation Radar poszukuje ekspertów

2019.03.14

Komisja Europejska poszukuje ekspertów do oceny projektów Horyzontu 2020 dla inicjatywy Innovation Radar, której celem jest identyfikacja potencjalnych innowacji i innowatorów w finansowanych przez UE projektach badawczych oraz publiczne udostępniane tych informacji za pośrednictwem platformy Innovation RadarKandydaci na ekspertów powinni mieć wiedzę i doświadczenie w dziedzinie innowacji, rozwoju biznesu, finansowania i wdrażania rynkowego.

więcej