Wiadomości

Ruszył nabór wniosków w konkursie ERC Synergy Grant 2020

2019.08.05

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w konkursie ERC Synergy Grant 2020. Jego ideą jest umożliwienie wspólnej pracy nad przełomowymi, interdyscyplinarnymi projektami badawczymi, których wyniki staną się punktem odniesienia w skali globalnej. Aplikować mogą zespoły złożone z od 2 do 4 tzw. Głównych Badaczy (ang. Principal Inverstigators, PI), z których każdy może poszczycić się znaczącym dorobkiem naukowym stosownym do etapu kariery. 

więcej

UE otwiera laboratoria dla badaczy zajmujących się m.in. bezemisyjną produkcją energii

2019.08.05

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (ang. Joint Research Centre, JRC) rusza z drugim etapem inicjatywy otwartego dostępu do światowej klasy laboratoriów dla naukowców z Europy. Badacze będą mogli przeprowadzać doświadczenia dotyczące np. bezemisyjnej produkcji energii, w tym w zakresie technologii paliw wodorowych - do dyspozycji naukowców będzie obiekt do badań wysokociśnieniowych zbiorników paliwa oraz obiekt do badań nad ogniwami paliwowymi i elektrolizerami.

więcej

Pierwszy konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

2019.08.05

Pierwszą edycję konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie 2019 ogłosiły polskie i francuskie instytucje naukowe: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk. Nagroda ma podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej.

więcej

Zapowiedź konkursu TANGO 4

2019.08.05

W III kwartale 2019 r. w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie ogłoszony konkurs TANGO 4. Celem głównym inicjatywy jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych finansowanych w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych NCN (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA).

więcej

Komisja Europejska ogłosiła tematy konkursowe na 2020 r. w obszarze Środowisko

2019.08.05

Komisja Europejska opublikowała listę tematów konkursowych na 2020 r. w ramach obszaru Środowisko programu Horyzont 2020. Zestawienie tematów wraz z terminami składania wniosków w konkursie dostępne jest na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE pod adresem http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/konkursy_srodowisko_2020.xlsx.

więcej

Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka – ogłoszono 43 tematy konkursowe na 2020 r.

2019.08.05

Na początku lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała finalną wersję Programu Pracy na lata 2018-2020 w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, zawierającego zakresy merytoryczne oraz planowane terminy naboru wniosków dla 43 tematów konkursowych przewidzianych na 2020 rok. 

więcej

Informacja o terminie uruchomienia w systemie ZSUN/OSF formularzy dla konkursów Narodowego Centrum Nauki

2019.08.05

Narodowe Centrum Nauki (NCN) poinformowało, że formularze wniosków do konkursów MAESTRO, SONATA BIS i UWERTURA zostaną udostępnione w systemie ZSUN/OSF w dniu 12 sierpnia 2019 r. Ponadto przewidywane uruchomienie formularza wniosku GRIEG w systemie ZSUN/OSF będzie przełożone na drugą połowę sierpnia 2019 r., w związku z czym termin składania wniosków w tym konkursie również zostanie przesunięty. 

więcej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2019.08.05

W dniu 26 lipca 2019 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR). Pojawił się w nim nowy konkurs w działaniu 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, który zostanie ogłoszony 26 sierpnia 2019 r. Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r., a jego budżet wyniesie 350 mln zł. 

więcej