Wiadomości

Nabór zgłoszeń w konkursie Sustainable Energy Award 2019 otwarty

2019.01.07

Komisja Europejska otworzyła nabór zgłoszeń w konkursie o nagrody Sustainable Energy Awards 2019. Nagrody te wyróżniają nowe sposoby kształtowania przyszłości energetycznej Europy. Do konkursu można zgłosić każdy projekt - od inicjatywy lokalnej po program branżowy - który został zakończony przed 30 czerwca 2018 r. i który przycznia się do budowy stabilnej unii energetycznej.

więcej

Nabór na członków Komisji Ewaluacji Nauki

2019.01.07

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o naborze kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Poszukiwani kandydaci to osoby cieszące się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe.

więcej

Dziesiąty konkurs w Programie LIDER

2019.01.07

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

więcej

Harmonogram konkursów POIR na 2019 rok

2019.01.07

Przypominamy, że na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i NCBR dostępny jest harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

więcej

Planowany harmonogram konkursów NCN w 2019 roku

2019.01.07

Na stronie Narodowego Centrum Nauki zamieszczony został harmonogram planowanych konkursów na rok 2019. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

więcej

Sukces negocjatorów Ministerstwa Energii w sprawie nowych kompetencji Europejskiej Agencji Regulatorów Energii (ACER)

2019.01.07

W dniu 19 grudnia 2018 r. państwa UE zaakceptowały zmianę rozporządzenia Agencji ds. współpracy Regulatorów Energetyki (ACER). Podczas negocjacji delegacji Ministerstwa Energii udało się przełamać widoczny na poziomie UE podział na grupę państw wspierających integrację i uzupełnienie kompetencji ACER oraz grupę zainteresowaną ograniczeniem możliwości działania Agencji.

więcej

Negocjacje Pakietu Zimowego zakończone – wstępny kompromis został osiągnięty

2019.01.07

W nocy z 18 na 19 grudnia 2018 r., po ponad dwuletnich negocjacjach tzw. Pakietu Zimowego, Rada UE, Komisja Europejska i Parlament Europejski osiągnęły kompromis w zakresie dwóch ostatnich dokumentów określających nowy kształt rynku energii elektrycznej. Określono m.in. zasady funkcjonowania mechanizmów mocy, ważne dla polskiego rynku mocy.

więcej

Komisja Europejska zgodziła się na wprowadzenie przez Polskę korzystnej amortyzacji i akcyzy dla pojazdów elektrycznych

2019.01.07

W dniu 18 grudnia 2018 r. Komisja Europejska przekazała stronie polskiej stanowisko, w myśl którego proponowane w przygotowanej przez Ministerstwo Energii Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych regulacje nie stanowią pomocy publicznej i dopuszczone jest ich stosowanie.

więcej