Wiadomości

Radosnego Alleluja

2020.04.09

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, 
aby wszystkie serca napełniły się 
nadzieją i wiarą w sens życia. 
Niech ten szczególny czas pomoże nam zrozumieć 
znaczenie codziennego trudu
i przezwyciężyć wszelkie przeciwności.

zespół 
Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG

więcej

Zmiana zasad dostarczania dokumentów do Narodowego Centrum Nauki

2020.04.06

W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną.

więcej

Wyniki pierwszego etapu oceny wniosków w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1

2020.04.06

Wyniki pierwszego etapu oceny merytorycznej wniosków w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1 zostaną udostępnione w systemie OSF na stronie Narodowego Centrum Nauki w połowie kwietnia 2020 r.

więcej

Formularze wniosków

2020.04.06

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz POLS są dostępne w systemie OSF.

więcej

45 nowych akcji COST- Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

2020.04.06

Wkrótce swą działalność rozpocznie 45 nowych akcji COST - Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych.

więcej

Szybka ścieżka - OZE w transporcie – ogłoszenie konkursu nr 4/1.1.1/2020

2020.04.06

Narodowe Centrum Badań i Nauki zaprasza do udziału w konkursie Szybka ścieżka „OZE w transporcie”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii w transporcie.

więcej

Dzień Otwarty dotyczący konkursu Szybka Ścieżka dla Mazowsza

2020.04.06

20 kwietnia 2020 r. w godz. 8:15-16:15 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na Dzień Otwarty w formule zdalnej. Podczas spotkania pracownicy Punktu Informacyjnego NCBR odpowiadać będą na pytania wnioskodawców zainteresowanych udziałem w konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

więcej

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

2020.04.06

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia, poziomy dofinansowania oraz pomoc publiczna.

więcej