Wiadomości

Broszura CORDIS Results Pack

2020.07.31

Opublikowana została broszura CORDIS Results Pack, w której zaprezentowano osiem projektów finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”, które wpisują się w jego priorytety dotyczące wyzwań społecznych (działanie na rzecz klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce). Ich rezultaty ukazują, jak polityki i inicjatywy finansowe mogą pomóc UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej, opierając się na złożonej relacji pomiędzy systemem energetycznym, gospodarką a zachowaniem konsumentów.

 

więcej

NCBR rozstrzygnęło konkurs „Projekty aplikacyjne”

2020.07.31

„Projekty aplikacyjne” to konkurs, którego celem jest zwiększenie skali wykorzystania nowych, rodzimych technologii przez polskie firmy  i który odpowiada na konkretne potrzeby społeczne i gospodarcze.

więcej

Program stypendialny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

2020.07.31

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) uruchomiła program stypendialny Marie Skłodowska-Curie. To nowa inicjatywa mającej na celu zachęcenie kobiet z całego świata do kontynuowania kariery w dziedzinie nauki i technologii jądrowej.

 

więcej

Lista członków Komisji Oceny Projektów (III runda konkursu)

2020.07.31

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach trzeciej rundy konkursu nr 6/1.1.1/2019  – „Szybka Ścieżka”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

więcej

Informacja dotycząca uzupełniania dokumentów przesłanych do Narodowego Centrum Nauki na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

2020.07.31

Narodowe Centrum Nauki nformuje, że w celu dalszego ułatwiania beneficjentom wykonywania obowiązków wynikających z umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich), Narodowe Centrum Nauki nie będzie wymagało uzupełniania dokumentów, które zostały przesłane do NCN na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (/ncn/SkrytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP, w postaci kopii zawierających komplet wymaganych podpisów złożonych w odpowiedniej formie.

więcej

Konkurs 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - aktualizacja dokumentacji

2020.07.31

Instytucja Zarządzająca POIR zatwierdziła zmiany w dokumentacji konkursu 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka (w Regulaminie konkursu oraz we wzorze wniosku o dofinansowanie).

więcej

Letnia lista grantów i stypendiów dla naukowców [lipiec 2020]

2020.07.17

Zespół EURAXESS przedstawił najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. 

więcej

Konsultacje na temat partnerstwa Clean Energy Transition Partnership w Horyzoncie Europa

2020.07.17

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron i obywateli UE na temat proponowanego partnerstwa na rzecz transformacji czystej energii w ramach przyszłego programu badań i innowacji Horyzont Europa (2021–2027). 

więcej