Wiadomości

Ogłoszenie Naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”

2020.10.01

W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programu „Polskie Powroty 2020”, Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie.

więcej

Otwarcie konkursu Small Grant Scheme 2020 finansowanego przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu „Badania stosowane”

2020.09.29

28 września 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pełniące rolę Operatora Programu „Badania stosowane” ogłosiło otwarcie konkursu na projekty badawcze.

więcej

PAKT, czyli „Premia dla AKTywych”

2020.09.29

Przygotowując się do udziału w programie Horyzont i wchodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało projekt PAKT, czyli „Premia dla AKTywych”. Będzie on służył stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlepszych naukowców.

więcej

Nabór wniosków w konkursie START 2021

2020.09.28

Od 23 września do 2 listopada 2020 r. młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2021) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

więcej

Mobilna maszyna szybko przetwarza biomasę w granulat

2020.09.28

Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu Proxipel zaprojektowali mobilną maszynę, która może przekształcać różne rodzaje biomasy w łatwy do przewożenia granulat z wydajnością wynoszącą 1 tonę na godzinę.

więcej

Szkolenia organizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu

2020.09.25

Ministerstwo Klimatu zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych w październiku i w listopadzie 2020 r. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zatrudnione przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach I lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

więcej

Konkurs 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka – zmiany alokacji w konkursie

2020.09.25

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zwiększeniu alokacji na projekty realizowane przez dużych przedsiębiorców (samodzielnie lub z ich udziałem) w konkursie nr 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka, ogłoszonym 14 sierpnia 2019 r.

więcej

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza

2020.09.25

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

więcej