Wiadomości

Prof. Michał Karoński członkiem Stałego Komitetu Identyfikującego Rady Naukowej ERC

2020.05.20

Prof. Michał Karoński został wybrany przez Komisję Europejską na członka Stałego Komitetu Identyfikującego, wskazującego członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych European Research Council, (ERC).

więcej

Badanie Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk może w przyszłości zmienić sposoby ładowania różnych baterii

2020.05.20

Magazynując energię, można zmieścić jej więcej: ładując ją rzadko, ale do pełna - taki wniosek płynie z badań dot. magazynowania energii w dwuwymiarowych układach sieciowych. W przyszłości takie badania mogą zmienić np. sposoby ładowania baterii różnego typu.

więcej

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2020

2020.05.20

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje, że 18 maja 2020 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Nabór wniosków będzie trwał do 18 września 2020 r.

więcej

Nowe zasady pracy kancelarii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

2020.05.20

W ramach stopniowego znoszenia ograniczeń, wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, od 18 maja kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zostanie otwarta dla interesantów.

więcej

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2020.05.20

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uaktualniło Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

więcej

Zmiana regulaminu stypendiów w projektach w działaniu 4.4 w ramach których udzielana jest pomoc publiczna

2020.05.19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje, że zmianie uległ Regulamin przyznawania stypendiów stanowiący załącznik nr 3 w umowach o dofinansowanie w projektach finansowanych w działaniu 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna.

więcej

Minister Kurtyka o grantach z unijnego Programu LIFE

2020.05.19

„W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnym okresie programowania 2021-2027” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

więcej

Wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1

2020.05.19

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, oraz skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS. W rozstrzygniętych właśnie konkursach naukowcy złożyli łącznie 4524 wnioski, które opiewały na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł. Finansowanie otrzymało średnio prawie 18% złożonych wniosków.

więcej