Wiadomości

NCBR: Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

2020.03.19

NCBR informuje, że mając na względzie obowiązek realizacji projektów B+R+I z programów Funduszy Europejskich, krajowych i międzynarodowych zgodnie z harmonogramem i zachowaniem terminów wynikających z postanowień umów o wykonanie/dofinansowanie - ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 - naruszenia postanowień umów w wyżej wspomnianym zakresie będzie rozpatrywać indywidualnie.

więcej

NCN: Komunikat ws. możliwej zmiany terminu złożenia raportów rocznych i końcowych (proszę przeczytać całą informację)

2020.03.18

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Centrum do 31.03.2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy. 

więcej

Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju

2020.03.18

W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji projektów współfinansowanych przez NCBR, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR lub Centrum), wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów i wnioskodawców przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego. 

więcej

Komunikat dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE

2020.03.18

Szanowni Państwo, 

poniżej publikujemy komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczący działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE.

więcej

Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020

2020.03.18

Komisja Europejska opublikowała wyjaśnienia dotyczące możliwego zastosowania zapisu o force majeure w umowie grantowej w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 w kontekście zagrożenia epidemią koronawirusa.

więcej

Opublikowane tematy konkursowe na rok 2020 w ramach inicjatywy Bio-Based Industries JU

2020.03.13

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE poinformował, że inicjatywa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) opublikowała Roczny Plan Pracy na 2020 rok, a w nim 15 tematów konkursowych w obszarze biogospodarki z planowanym budżetem 87 milionów euro. Oficjalne otwarcie konkursu i rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 15 kwietnia 2020 r.

więcej

Szybka ścieżka dla Mazowsza – ogłoszenie konkursu nr 3/1.1.1/2020

2020.03.12

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs Szybka Ścieżka dla Mazowsza. To już kolejna inicjatywa NCBR, która umożliwia finansowanie nowych produktów, usług i technologii powstających na terenie województwa mazowieckiego. Na innowatorów czeka 500 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli z Funduszy Europejskich.

więcej

Zapowiedź drugiej edycji konkursu DAINA na projekty realizowane przez polsko-litewskie zespoły badawcze

2020.02.28

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza w do udziału w DAINA 2 - drugiej edycji konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i litewskie zespoły badawcze, organizowanego przez NCN we współpracy z Research Council of Lithuania (RCL). W ramach konkursu od 15 czerwca 2020 r. będzie można składać wnioski na projekty obejmujące badania podstawowe.

więcej