Wiadomości

Informacja dotycząca decyzji wydanych przez dyrektora NCN w dniu 16 kwietnia 2020 r.

2020.04.22

Informacja dotycząca decyzji wydanych przez dyrektora NCN w dniu 16 kwietnia 2020 r. dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 oraz dla wniosków, które nie spełniały wymogów formalnych, złożonych w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4 oraz decyzji i postanowień komisji odwoławczej Rdy NCN.

więcej

Nabór ekspertek i ekspertów FNP – runda dwudziesta druga

2020.04.21

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą drugą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

więcej

Konkurs MSCA RISE 2020 – dwa tygodnie więcej na złożenie wniosku projektowego

2020.04.21

W związku z panującą pandemią COVID-19 Komisja Europejska postanowiła przedłużyć termin składania wniosków MSCA RISE 2020 o dwa tygodnie,  do wtorku 12 maja 2020 r.

więcej

ERC Starting Grant 2020 – zmiany w ocenie drugiego etapu

2020.04.21

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) wysłała do aplikantów i jednostek goszczących informacje o wynikach pierwszego etapu oceny wniosków w konkursie ERC Starting Grant 2020.

 

więcej

Narodowe Centrum Nauki odwołuje szkolenia dla wnioskodawców

2020.04.20

Narodowe Centrum Nauki informuje, że wszystkie zaplanowane szkolenia dla wnioskodawców zostają zawieszone do odwołania.

więcej

Warsztaty z Yellow Research nt. grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

2020.04.20

Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk poinformowało o otwarciu rejestracji na bezpłatne warsztaty dla naukowców dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)prowadzone przez holenderską agencję szkoleniową Yellow Research. Warsztaty odbędą się 27 maja 2020 r. w Warszawie. Zapisy trwają do 5 maja 2020 r.

więcej

Optymalizacja spalania biomasy w celu produkcji ciepła i energii elektrycznej

2020.04.20

Unijny projekt Biofficiency powstał w celu zoptymalizowania produkcji bioenergii przy pomocy elektrociepłowni kogeneracyjnych opalanych biomasą. Zespół zaprojektował także elektrociepłownię na biomasę nowej generacji, której komercjalizację planują firmy przemysłowe będące partnerami projektu.

więcej