Wiadomości

Wielkie Wyzwanie: Energia - przedłużony termin zgłoszeń i ogłoszone szczegóły rywalizacji

2020.04.30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opublikowało Podręcznik Uczestnika Wielkiego Wyzwania: Energia. Jest to regulamin obowiązujący wszystkich biorących udział w rywalizacji o nagrodę w wysokości miliona zł. Dodatkowo NCBR przedłużyło termin zgłoszeń zespołów, które chciałyby podjąć wyzwanie – czas na rejestrację mają do 30 czerwca 2020 r.

więcej

Ruszyła kolejna edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

2020.04.30

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Nabór wniosków potrwa do 15 czerwca 2020 r.

więcej

Nowe podejście do wprowadzania biometanu do gazowej sieci dystrybucyjnej

2020.04.27

Wykorzystywanie biometanu jako paliwa gazowego pozwala zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Tradycyjne sposoby wprowadzania go do gazowej sieci dystrybucyjnej często wiążą się jednak z produkcją odpadów. W ramach unijnego projektu SmartGasGrid opracowywany jest innowacyjny system zarządzania dostawami biometanu w celu zwiększenia wydajności całego procesu.

więcej

Znaczący krok w kierunku komercjalizacji ogniw paliwowych do produkcji ciepła i energii w budynkach mieszkalnych

2020.04.27

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła bezpośrednio w budynkach nie było do tej pory kojarzone z przystępnością cenową, ale wkrótce może się to zmienić. Finansowany ze środków UE projekt HEATSTACK pokazał, w jaki sposób można zmniejszyć koszty mikrokogeneracji w oparciu o wykorzystanie ogniw paliwowych, zwiększając komercyjną dostępność tej technologii.

więcej

Nabór wniosków na przyszłoroczne wyjazdy z NAWA

2020.04.27

O stypendia na pobyty naukowe w najlepszych ośrodkach zagranicznych na świecie mogą starać się naukowcy dowolnej dyscypliny i nauczyciele akademiccy. Do 18 czerwca 2020 r. można składać wnioski do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

więcej

Gdańscy naukowcy pracują nad bateriami nowego typu

2020.04.27

Inżynierowie z Politechniki Gdańskiej razem ze specjalistami z Finlandii pracują nad nowym rodzajem tzw. baterii przepływowych. To coraz częściej badane baterie o dużej sprawności i długiej żywotności.

więcej

Konkurs Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

2020.04.24

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”, ogłoszonym 8 listopada 2019 r. Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie został wydłużony do 30 czerwca 2020 r. 

więcej

Specustawa funduszowa – większa elastyczność w programach PARP

2020.04.22

W piątek 17 kwietnia 2020 r. opublikowano specustawę funduszową, wspierającą realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa zapewnia większą elastyczność dla wnioskodawców i beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością.

więcej