Wiadomości

Szybka ścieżka - IPCEI – ogłoszenie konkursu nr 8/1.1.1/2020

2020.09.21

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie Szybka ścieżka - IPCEI skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów, które stanowią przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projektów IPCEI), które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dopuszczającą udzielenie pomocy, tj. obejmują te same zadania, zasoby i przewidują ten sam cel, co projekt IPCEI.

więcej

MSCA: Enterprise Ireland zaprasza doświadczonych naukowców

2020.09.21

Enterprise Ireland w ramach programu H2020 MSCA CO-FUND ogłasza drugi nabór wniosków w ramach projektu Career-FIT PLUS. Jego celem jest przyciągnięcie 50 doświadczonych naukowców z całego świata, w tym z  Polski, do pracy nad projektami ukierunkowanymi na przemysł w Irlandii przez trzy lata.

więcej

Nagrody Kryształowej Brukselki 2020

2020.09.18

W dniu 29 października 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje Galę rozdania Nagród Kryształowej Brukselki 2020. Tegoroczne nagrody zostaną przyznane za osiągnięcia w całym Programie Ramowym Horyzont 2020. Kandydatów do Nagrody Indywidualnej będzie można zgłaszać już wkótce.

więcej

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

2020.09.17

W dniach 20-26 września 2020 r. odbędzie się VI edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainable Development Week, ESDW). Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. 

więcej

Nowa inicjatywa NAWA: Program im. Ulama – Seal of Excellence

2020.09.17

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence. To pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships.

więcej

Ogłoszenie konkursów OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

2020.09.16

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

więcej

Wsparcie na rzecz projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w ramach zmienionego harmonogramu konkursów na 2020 r. w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

2020.09.16

W harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 wskazano nowy konkurs w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W konkursie będzie można zgłaszać projekty B+R+I, które będą realizowane na warunkach określonych w decyzji KE dopuszczającej udzielenie pomocy na rzecz projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (ang. Important Projects of Common European Interest, IPCEI).

więcej

COST a mobilność i sukcesy badawcze polskich naukowców

2020.09.16

COST to Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (ang. European Cooperation in Science and Technology). Został zainicjowany w 1971 roku, co czyni go najdłużej funkcjonującym programem współpracy naukowej w Europie. Polska uczestniczy w nim od 1991 r.

więcej