Wiadomości

Konsultacje publiczne zaktualizowanego „Programu polskiej energetyki jądrowej”

2020.08.12

6 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji publicznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji wieloletniego „Programu polskiej energetyki jądrowej". Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 21 sierpnia 2020 r.

więcej

Najnowsza lista otwartych grantów i stypendiów [sierpień 2020]

2020.08.12

Zespół EURAXESS przygotował listę grantów i stypendiów zagranicznych z różnych stron świata. Sierpniowa lista jest wyjątkowo długa i zawiera wiele ciekawych ofert dla doktorantów i naukowców z większym doświadczeniem.

więcej

Trwa nabór wniosków o granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

2020.08.06

Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

więcej

MSCA COFUND 2020: nowe poradniki dla wnioskodawców już są dostępne

2020.08.06

Na stronie projektu Net4Mobility+ znajdują się nowe poradniki dotyczące aplikowania o granty COFUND Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Znajdują się w nich informacje o tym, jak wypełnić wniosek do aktualnie otwartego konkursu. Są tam wskazówki ekspertów, lista najczęściej popełnianych przez aplikantów błędów, odniesienia do dokumentów i zaleceń KE oraz inne przydatne informacje.

więcej

Granty na granty – promocja jakości III

2020.08.06

1 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu „Granty na granty – promocja jakości III”. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

więcej

Komunikat o błędzie w listach rankingowych konkursu SONATINA 4

2020.07.31

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w opublikowanych w dniu 30.07.2020 listach rankingowych konkursu SONATINA 4 znalazły się błędy dotyczące wysokości kwot przyznanego finansowania. W związku z tym listy rankingowe zostały usunięte ze strony. Poprawne listy zostaną opublikowane w najbliższym możliwym terminie. 

więcej

Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w IV rundzie konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence

2020.07.31

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosku złożonego w IV rundzie konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence.

więcej

Broszura CORDIS Results Pack

2020.07.31

Opublikowana została broszura CORDIS Results Pack, w której zaprezentowano osiem projektów finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”, które wpisują się w jego priorytety dotyczące wyzwań społecznych (działanie na rzecz klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce). Ich rezultaty ukazują, jak polityki i inicjatywy finansowe mogą pomóc UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej, opierając się na złożonej relacji pomiędzy systemem energetycznym, gospodarką a zachowaniem konsumentów.

 

więcej