Wiadomości

Nowe zasady pracy kancelarii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

2020.05.20

W ramach stopniowego znoszenia ograniczeń, wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, od 18 maja kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zostanie otwarta dla interesantów.

więcej

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2020.05.20

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uaktualniło Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

więcej

Zmiana regulaminu stypendiów w projektach w działaniu 4.4 w ramach których udzielana jest pomoc publiczna

2020.05.19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje, że zmianie uległ Regulamin przyznawania stypendiów stanowiący załącznik nr 3 w umowach o dofinansowanie w projektach finansowanych w działaniu 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna.

więcej

Minister Kurtyka o grantach z unijnego Programu LIFE

2020.05.19

„W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnym okresie programowania 2021-2027” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

więcej

Wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1

2020.05.19

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, oraz skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS. W rozstrzygniętych właśnie konkursach naukowcy złożyli łącznie 4524 wnioski, które opiewały na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł. Finansowanie otrzymało średnio prawie 18% złożonych wniosków.

więcej

European Research Council Advanced Grant – ostatni konkurs w programie Horyzont 2020

2020.05.19

Europejska Rada ds. Badań Naukowych European Research Council (ERC) otworzyła ostatni konkurs ERC Advanced Grant. Wnioski można składać do 26 sierpnia 2020 r. do godziny 17:00 (CET). Budżet konkursu w wysokości 492 mln euro pozwoli na sfinansowanie ok. 210 wniosków.

 

więcej

Ostatnie konkursy w H2020: do pozyskania 112 mln euro na projekty energetyczne

2020.05.14

5 maja 2020 r. Komisja Europejska otworzyła nabór do ostatniego w Horyzoncie 2020 konkursu w obszarze Energia. Budżet konkursu wynosi 112 mln euro. Projekty zostaną wybrane do finansowania w ramach oceny jednoetapowej. Termin składania wniosków upływa 1 września 2020 r.

więcej

Otwarcie ósmego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2020)

2020.05.14

Dnia 12 maja 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłasza otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne. W tym roku konkurs oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach.

więcej