Wiadomości

Komisja Europejska zaprasza do pomocy w kształtowaniu nowego konkursu poświęconego European Green Deal

2020.05.22

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące kształtowania tematów nowego konkursu European Green Deal. Konkurs Europejski Zielony Ład ma na celu zmobilizowanie badań i innowacji do wspierania sprawiedliwej, zrównoważonej i niewykluczającej nikogo transformacji społecznej w procesie odbudowy po pandemii koronawirusa.

więcej

Prof. Michał Karoński członkiem Stałego Komitetu Identyfikującego Rady Naukowej ERC

2020.05.20

Prof. Michał Karoński został wybrany przez Komisję Europejską na członka Stałego Komitetu Identyfikującego, wskazującego członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych European Research Council, (ERC).

więcej

Badanie Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk może w przyszłości zmienić sposoby ładowania różnych baterii

2020.05.20

Magazynując energię, można zmieścić jej więcej: ładując ją rzadko, ale do pełna - taki wniosek płynie z badań dot. magazynowania energii w dwuwymiarowych układach sieciowych. W przyszłości takie badania mogą zmienić np. sposoby ładowania baterii różnego typu.

więcej

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2020

2020.05.20

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje, że 18 maja 2020 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Nabór wniosków będzie trwał do 18 września 2020 r.

więcej

Nowe zasady pracy kancelarii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

2020.05.20

W ramach stopniowego znoszenia ograniczeń, wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, od 18 maja kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zostanie otwarta dla interesantów.

więcej

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2020.05.20

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uaktualniło Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

więcej

Zmiana regulaminu stypendiów w projektach w działaniu 4.4 w ramach których udzielana jest pomoc publiczna

2020.05.19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje, że zmianie uległ Regulamin przyznawania stypendiów stanowiący załącznik nr 3 w umowach o dofinansowanie w projektach finansowanych w działaniu 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna.

więcej