Wiadomości

Nabór ekspertek i ekspertów FNP – runda dwudziesta druga

2020.04.21

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą drugą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

więcej

Konkurs MSCA RISE 2020 – dwa tygodnie więcej na złożenie wniosku projektowego

2020.04.21

W związku z panującą pandemią COVID-19 Komisja Europejska postanowiła przedłużyć termin składania wniosków MSCA RISE 2020 o dwa tygodnie,  do wtorku 12 maja 2020 r.

więcej

ERC Starting Grant 2020 – zmiany w ocenie drugiego etapu

2020.04.21

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) wysłała do aplikantów i jednostek goszczących informacje o wynikach pierwszego etapu oceny wniosków w konkursie ERC Starting Grant 2020.

 

więcej

Narodowe Centrum Nauki odwołuje szkolenia dla wnioskodawców

2020.04.20

Narodowe Centrum Nauki informuje, że wszystkie zaplanowane szkolenia dla wnioskodawców zostają zawieszone do odwołania.

więcej

Warsztaty z Yellow Research nt. grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

2020.04.20

Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk poinformowało o otwarciu rejestracji na bezpłatne warsztaty dla naukowców dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)prowadzone przez holenderską agencję szkoleniową Yellow Research. Warsztaty odbędą się 27 maja 2020 r. w Warszawie. Zapisy trwają do 5 maja 2020 r.

więcej

Optymalizacja spalania biomasy w celu produkcji ciepła i energii elektrycznej

2020.04.20

Unijny projekt Biofficiency powstał w celu zoptymalizowania produkcji bioenergii przy pomocy elektrociepłowni kogeneracyjnych opalanych biomasą. Zespół zaprojektował także elektrociepłownię na biomasę nowej generacji, której komercjalizację planują firmy przemysłowe będące partnerami projektu.

więcej

Pionierski generator nadprzewodnikowy napędza lżejsze turbiny wiatrowe o większej mocy

2020.04.20

W ramach wspieranego przez UE pionierskiego projektu EcoSwing opracowano pierwszy w historii generator nadprzewodnikowy w komercyjnej turbinie wiatrowej. Generator znacząco zmniejsza jej wagę przy zachowaniu identycznej mocy wyjściowej, a korzyści płynące z jego zastosowania rosną wraz ze wzrostem tej mocy.

więcej

Badanie spinów w celu określenia nowych zasad projektowania materiałów na potrzeby fotowoltaiki organicznej

2020.04.20

W ramach współfinansowanego ze środków UE projektu SpinSolar wykorzystano spektroskopię elektronowego rezonansu spinowego do szczegółowej charakterystyki procesów zależnych od spinu w cząsteczkach organicznych i materiałach wykorzystywanych w fotowoltaice i optoelektronice.

więcej