Wiadomości

Coraz bliżej utworzenia pierwszej na świecie elektrowni z hybrydowym systemem fotowoltaicznym i systemem magazynowania energii termicznej

2020.02.10

Uczestnicy wspieranego przez Unię Europejską projektu SPIRE opracowali hybrydowy system do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jednoczesnego magazynowania energii termicznej. Wykorzystali w tym celu panele fotowoltaiczne zintegrowane z inteligentnym filtrem.

więcej

Eco-Bot – powstaje spersonalizowany wirtualny asystent energii

2020.01.24

Nad stworzeniem Eco-Bota, czyli spersonalizowanego wirtualnego asystenta energii, który za pomocą aplikacji poinformuje użytkownika np. o zużyciu przez niego prądu – pracują eksperci z kilku unijnych krajów, w tym naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: wodór to rozwiązanie współczesnych problemów branży transportowej

2020.01.24

Obserwujemy próbę odejścia od paliw kopalnych i zwrot ku samochodom elektrycznym. Wodór może być szansą na niezależność w sektorze paliwowym - mówi Polskiej Agencji Prasowej Maciej Malski-Brodzicki, nadzorujący program „Magazynowanie wodoru” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

więcej

Opublikowano nowe wykazy czasopism i wydawnictw

2020.01.24

W II połowie grudnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

więcej

Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2020 r.

2019.12.18

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W ramach nowej oferty programowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje ogłosić w 2020 r. 4 nowe konkursy (w tym 3 w ramach I osi priorytetowej). 

więcej

Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w projekcie Marii Skłodowskiej-Curie COFUND

2019.12.18

Hiszpańska fundacja Fundación para el conocimiento madri+d poszukuje ekspertów do oceny wniosków przesyłanych przez naukowców w ramach realizowanego przez fundację projektu CONEX-Plus (program Marii Skłodowskiej-Curie COFUND).

więcej

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie odrębnego szacowania wartości zamówień w ramach projektu naukowego

2019.12.18

W dniu 28 listopada 2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak przedstawił odpowiedź na prośbę Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastiana Skuzy o wykładnię art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do badań naukowych w ramach projektów naukowo-badawczych i rozwojowych.

więcej

Komisja Europejska otwiera dostęp do kolejnych infrastruktur badawczych Joint Research Centre

2019.12.18

Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Centre, JRC), będące wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej, otworzyło w połowie listopada 2019 r. bezpłatny dostęp do czterech kolejnych infrastruktur badawczych.

więcej