Wiadomości

Dane Eurostatu dotyczące energii odnawialnej w Unii Europejskiej w 2018 r.

2020.02.10

Według raportu opublikowanego na początku lutego 2020 r. przez Eurostat – urząd statystyczny Unii Europejskiej – udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE w 2018 r. wyniósł 18%, wzrastając z 17,5% w 2017 r.

więcej

Nowa metoda miminalizowania zagrożenia blackoutem

2020.02.10

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej (PŁ) wspólnie z kolegami z uczelni w Niemczech i Ukrainie opracowali metodę miminalizowania zagrożenia blackoutem, czyli długotrwałą przerwą w dopływie energii na znacznym obszarze. Swoje ustalenia publikują w Nature Communications.

więcej

„Zielony” wodór zapewni lepszą integrację energii odnawialnej przy większej stabilności sieci

2020.02.10

Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej naukowcy zaangażowani w projekt ELYntegration opracowali konkurencyjną cenowo technologię do przeprowadzania procesu elektrolizy. Badacze stworzyli elastyczny elektrolizer alkaliczny IHT o jednym stosie, zdolny do produkcji 4,5 ton metrycznych wodoru dziennie.

więcej

Kapsułka z materiałów zmiennofazowych umożliwia skuteczniejsze magazynowanie energii cieplnej

2020.02.10

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Hi-ThermCap opracowano wysokowydajną kapsułkę o dużej pojemności, przeznaczoną do magazynowania utajonej energii cieplnej w celu budowy niskoemisyjnych i energooszczędnych systemów ogrzewania i chłodzenia.

więcej

Coraz bliżej utworzenia pierwszej na świecie elektrowni z hybrydowym systemem fotowoltaicznym i systemem magazynowania energii termicznej

2020.02.10

Uczestnicy wspieranego przez Unię Europejską projektu SPIRE opracowali hybrydowy system do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jednoczesnego magazynowania energii termicznej. Wykorzystali w tym celu panele fotowoltaiczne zintegrowane z inteligentnym filtrem.

więcej

Eco-Bot – powstaje spersonalizowany wirtualny asystent energii

2020.01.24

Nad stworzeniem Eco-Bota, czyli spersonalizowanego wirtualnego asystenta energii, który za pomocą aplikacji poinformuje użytkownika np. o zużyciu przez niego prądu – pracują eksperci z kilku unijnych krajów, w tym naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: wodór to rozwiązanie współczesnych problemów branży transportowej

2020.01.24

Obserwujemy próbę odejścia od paliw kopalnych i zwrot ku samochodom elektrycznym. Wodór może być szansą na niezależność w sektorze paliwowym - mówi Polskiej Agencji Prasowej Maciej Malski-Brodzicki, nadzorujący program „Magazynowanie wodoru” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

więcej

Opublikowano nowe wykazy czasopism i wydawnictw

2020.01.24

W II połowie grudnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

więcej