Wiadomości

Pakiet prosumencki czeka na rozpatrzenie przez rząd

2019.06.13

Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a jej nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów – taki będzie efekt tzw. pakietu prosumenckiego, zawartego w projekcie noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii, autorstwa Ministerstwa Energii. Projekt zyskał już akceptację Stałego Komitetu Rady Ministrów i czeka na rozpatrzenie przez rząd.

więcej

Minister Tchórzewski na I Kongresie Kogeneracji

2019.06.13

„Przed sektorem ciepłownictwa i kogeneracji w najbliższych latach stoi wiele wyzwań związanych m.in. z wymogami środowiskowymi oraz przepisami zawartymi w Pakiecie Zimowym. Dlatego pracujemy intensywnie nad Strategią dla ciepłownictwa, którą, mam nadzieję, uda się zaprezentować już wkrótce” – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas I Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym w dniu 5 czerwca 2019 r. 

więcej

Drewno pochodzące z przycinania i likwidacji plantacji wykorzystane do produkcji energii

2019.06.13

Finansowany przez Unię Europejską projekt uP_running powstał z myślą o wykorzystaniu potencjału biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji, w szczególności z winnic, gajów oliwnych i plantacji drzew owocowych. Badacze wdrożyli szereg działań mających na celu zwalczanie rozpowszechnionego w sektorze rolnym i energetycznym mylnego przekonania, zgodnie z którym ten rodzaj odpadów drzewnych ma niewielką lub zerową wartość.

więcej

Ograniczenie strat energii podczas oczyszczania ścieków

2019.06.13

Dzięki wspieranemu przez Unię Europejską projektowi ENERWATER, oczyszczalnie ścieków mogą zwiększyć efektywność energetyczną w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i skuteczniejszej ochrony środowiska. Naukowcy stworzyli bezpłatne narzędzie internetowe, które pomaga sektorowi oczyszczania ścieków nie tylko mierzyć efektywność energetyczną zakładu, ale również przedstawia zalecenia dotyczące oszczędności kosztów i energii. 

więcej

Rozwój małych turbin wiatrowych o dużej wydajności

2019.06.13

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Eciwind naukowcom udało się opracować technologię małych turbin wiatrowych, która umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej przy wiatrach wiejących z prędkością wynoszącą zaledwie 2 m/s. Maksymalna efektywność mechaniczna i aerodynamiczna jest zapewniana przez system kontroli wychylenia łopat wirnika, które są w stanie obracać się wokół własnej osi.

więcej

Raport Wspólnego Centrum Badawczego nt. wdrożeń stacjonarnych ogniw paliwowych o dużej pojemności

2019.06.13

Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Council, JRC) – wewnętrzny dział naukowy Komisji Europejskiej – opracowało raport techniczny badający wdrożenia stacjonarnych ogniw paliwowych o dużej pojemności na całym świecie. W analizie podjęto próbę zidentyfikowania kluczowych czynników wpływających na wdrażanie i powiązania ich z trendami obserwowanymi w określonych krajach oraz regionach. 

więcej

Raport Eurostatu dot. energii ze źródeł odnawialnych do ogrzewania i chłodzenia

2019.06.13

Według danych opublikowanych przez Eurostat, w 2017 r. w Unii Europejskiej energia odnawialna stanowiła niemal 19,5% całkowitej energii zużywanej na ogrzewanie i chłodzenie. Jest to znaczący wzrost z 10,4% w 2004 r. Do wyniku tego przyczyniły się zwiększone udziały energii z odnawialnych źródeł wykorzystywanej do chłodzenia i ogrzewania w sektorach przemysłowych, usługach i gospodarstwach domowych. 

więcej

Weszły w życie nowe definicje jednostek miar układu SI, m.in. kilograma i ampera

2019.06.04

W Światowym Dniu Metrologii – 20 maja 2019 r. – weszły w życie nowe definicje podstawowych jednostek miar układu SI. Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej Główny Urząd Miar (GUM), gruntowna „rewolucja” objęła cztery jednostki miar: kilogram, amper, mol i kelwin, jednak zadecydowano o przeredagowaniu tekstów wszystkich definicji, tak aby po zmianie miały jednolitą budowę. Nowe definicje są oparte na stałych fizycznych.

więcej