Wiadomości

Nowe konkursy w obszarze energii w ramach programu Horyzont 2020

2019.03.15

W dniu 12 marca 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w 16 konkursach w ramach działania „Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia” programu ramowego Horyzont 2020. Tematyka konkursowa obejmuje głównie zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, takie jak innowacyjne rozwiązania w zakresie renowacji budynków czy odzyskiwanie ciepła/chłodu z odpadów przemysłowych. Nabór wniosków trwa do dnia 3 września 2019 r.

więcej

Ruszył trzeci nabór wniosków o czas badawczy na synchrotronie SOLARIS

2019.03.15

W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczął się trzeci nabór wniosków o czas badawczy w pierwszym polskim synchrotronie SOLARIS, który udostępnia Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Z SOLARIS mogą bezpłatnie korzystać wszyscy naukowcy prowadzący badania niekomercyjne. Wnioski o przyznanie czasu badawczego, przypadającego od października 2019 r. do lutego 2020, można składać do dnia 1 kwietnia 2019 r.

więcej

Konstytucja dla Nauki – przewodnik po ewaluacji jakości działalności naukowej

2019.03.15

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało przewodnik po nowym systemie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowany w związku z wejściem w życie reformy Konstytucja dla Nauki z października 2018 r. Przewodnik uwzględnia najnowszy stan prawny – po publikacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji z dnia 22 lutego 2019 r., które wprowadza trzy kluczowe zmiany w stosunku do dotychczasowego sposobu ewaluacji.

więcej

Duży wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych w 2018 r.

2019.03.15

Z opublikowanego w dniu 12 marca 2019 r. raportu podsumowującego działalność Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w 2018 r. wynika, że liczba zgłoszeń patentowych składanych do EPO przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze wzrosła w ubiegłym roku o 19,7%. Polskie tempo wzrostu liczby zgłoszeń było jednym z największych w Europie i znacząco przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich EPO, wynoszącą +3,8%.

więcej

Informacja o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową

2019.03.15

Stowarzyszenie KOPIPOL informuje o możliwości otrzymania wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za kopiowanie publikacji naukowych. Stowarzyszenie działa od 1995 r. i reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, w tym dzieli środki między uprawionych autorów, stanowiące rekompensatę za kopiowanie utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku. 

więcej

Minister Tchórzewski na posiedzeniu Rady UE ds. Energii: ważna debata o wizji europejskiej energetyki przyszłości

2019.03.15

Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz podsekretarz stanu w ME Tomasz Dąbrowski wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Energii, które odbyło się w dniu 4 marca 2019 r. w Brukseli. Głównym zagadnieniem obrad była dyskusja o propozycji Komisji Europejskiej ws. zeroemisyjnej gospodarki UE do 2050 r. Na posiedzeniu ministrowie energii UE podsumowali ponadto negocjacje nowelizacji dyrektywy gazowej.

więcej

Jak Komisja Europejska widzi rozwój Polski?

2019.03.15

Pod koniec lutego Komisja Europejska przedstawiła Country Report: Poland 2019 – ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce. Jak podsumował Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, diagnoza stanu polskiej gospodarki jest pozytywna, ale Komisja zwraca jednocześnie uwagę na kilka wyzwań, m.in. potrzebę wzrostu inwestycji prywatnych, relatywnie niskie nakłady na innowacyjność oraz konieczność walki ze zmianami klimatu. 

więcej

Co można otrzymać z popiołów?

2019.03.15

Grupa naukowców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach poszukuje sposobów na ponowne wykorzystanie ubocznych produktów spalania w postaci popiołów pozostałych po spalaniu paliw stałych. Jednym z priorytetów śląskich badaczy jest rozszerzenie aktualnych zastosowań popiołów (np. w branży budowlanej) poprzez podniesienie ich jakości. Naukowcy planują również zbadać, na ile popioły można zastosować do produkcji tworzyw polimerowych. 

więcej