Wiadomości

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie Welcome to Poland

2020.10.09

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland.

więcej

Komunikat dotyczący wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

2020.10.07

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż w pierwszych dniach grudnia 2020 r. planowane jest ponowne uruchomienie modułu w ramach systemu teleinformatycznego Polska Bibliografia Naukowa (PBN), w którym wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r.

więcej

Zespół ds. ewaluacji transferu wiedzy i technologii

2020.10.07

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 24 września, minister Murdzek przedstawił cele nowego instrumentu propagującego uczestnictwo podmiotów systemu, zwłaszcza uczelni i instytutów badawczych, w tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

więcej

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej: 70 najlepszych infrastruktur w jednej broszurze

2020.10.07

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych. Spośród infrastruktur badawczych wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej 40 stanowią infrastruktury krajowe, 30 z nich ma natomiast wymiar międzynarodowy.

więcej

INFRASTARt - Ogłoszenie konkursu jeszcze w tym roku

2020.10.07

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pracuje nad programem zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt.

więcej

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 2/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Seal of excellence

2020.10.02

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 2/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Seal of excellence (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

więcej

UE/ Państwa porozumiały się ws. finansowania badań i innowacji

2020.10.01

Państwa unijne wypracowały stanowisko ws. unijnego programu dotyczącego badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" na lata 2021-2027. Przedstawiciele biznesu i niemiecka prezydencja liczą, że finansowanie z niego ruszy 1 stycznia.

więcej

Ogłoszenie Naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”

2020.10.01

W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programu „Polskie Powroty 2020”, Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie.

więcej