Wiadomości

„Szybka ścieżka” – ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu

2020.02.10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w konkursie „Szybka ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. 

więcej

Aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomoże weryfikować koszty w projektach badawczo-rozwojowych

2020.02.10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło aplikację Asystent Budżetowy, która pomaga weryfikować koszty w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). 

więcej

SCO, czyli łatwiejsze rozliczanie wydatków przez beneficjentów programów funduszowych

2020.02.10

W dniach 29-30 stycznia 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyły się dwudniowe warsztaty poświęcone przygotowywaniu metodologii SCO, czyli uproszczonych metod rozliczania wydatków. Nowe zasady mają być dużym ułatwieniem dla beneficjentów programów funduszowych.

więcej

Konsultacje projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

2020.02.10

Ministerstwo Aktywów Państwowych 15 stycznia 2020 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Konsultacje projektu potrwają 30 dni.

więcej

Dane Eurostatu dotyczące energii odnawialnej w Unii Europejskiej w 2018 r.

2020.02.10

Według raportu opublikowanego na początku lutego 2020 r. przez Eurostat – urząd statystyczny Unii Europejskiej – udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE w 2018 r. wyniósł 18%, wzrastając z 17,5% w 2017 r.

więcej

Nowa metoda miminalizowania zagrożenia blackoutem

2020.02.10

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej (PŁ) wspólnie z kolegami z uczelni w Niemczech i Ukrainie opracowali metodę miminalizowania zagrożenia blackoutem, czyli długotrwałą przerwą w dopływie energii na znacznym obszarze. Swoje ustalenia publikują w Nature Communications.

więcej

„Zielony” wodór zapewni lepszą integrację energii odnawialnej przy większej stabilności sieci

2020.02.10

Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej naukowcy zaangażowani w projekt ELYntegration opracowali konkurencyjną cenowo technologię do przeprowadzania procesu elektrolizy. Badacze stworzyli elastyczny elektrolizer alkaliczny IHT o jednym stosie, zdolny do produkcji 4,5 ton metrycznych wodoru dziennie.

więcej

Kapsułka z materiałów zmiennofazowych umożliwia skuteczniejsze magazynowanie energii cieplnej

2020.02.10

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Hi-ThermCap opracowano wysokowydajną kapsułkę o dużej pojemności, przeznaczoną do magazynowania utajonej energii cieplnej w celu budowy niskoemisyjnych i energooszczędnych systemów ogrzewania i chłodzenia.

więcej