Wiadomości

Nowe konkursy w obszarze energii w ramach programu Horyzont 2020

2019.03.15

W dniu 12 marca 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w 16 konkursach w ramach działania „Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia” programu ramowego Horyzont 2020. Tematyka konkursowa obejmuje głównie zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, takie jak innowacyjne rozwiązania w zakresie renowacji budynków czy odzyskiwanie ciepła/chłodu z odpadów przemysłowych. Nabór wniosków trwa do dnia 3 września 2019 r.

więcej

Otwarto nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2019.03.15

W dniu 11 marca 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) przedsiębiorstw”. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa dowolnej wielkości. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł, z czego 50 mln zł przeznaczone jest dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2019 r.

więcej

Trwa nabór wniosków w programie im. Ulama

2019.03.15

Do dnia 23 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w programie im. Stanisława Ulama realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Oferowane w nim stypendia przeznaczone są na sfinansowanie przyjazdu do Polski zagranicznych naukowców, zarówno tych doświadczonych, jak i świeżo po doktoracie. Program otwarty jest dla badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

więcej

Ruszył trzeci nabór wniosków o czas badawczy na synchrotronie SOLARIS

2019.03.15

W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczął się trzeci nabór wniosków o czas badawczy w pierwszym polskim synchrotronie SOLARIS, który udostępnia Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Z SOLARIS mogą bezpłatnie korzystać wszyscy naukowcy prowadzący badania niekomercyjne. Wnioski o przyznanie czasu badawczego, przypadającego od października 2019 r. do lutego 2020, można składać do dnia 1 kwietnia 2019 r.

więcej

Najczęściej zadawane pytania dla konkursu 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2019.03.15

W związku z trwającym naborem w ramach konkursu 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących konkursu. 

więcej

Konstytucja dla Nauki – przewodnik po ewaluacji jakości działalności naukowej

2019.03.15

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało przewodnik po nowym systemie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowany w związku z wejściem w życie reformy Konstytucja dla Nauki z października 2018 r. Przewodnik uwzględnia najnowszy stan prawny – po publikacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji z dnia 22 lutego 2019 r., które wprowadza trzy kluczowe zmiany w stosunku do dotychczasowego sposobu ewaluacji.

więcej

Duży wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych w 2018 r.

2019.03.15

Z opublikowanego w dniu 12 marca 2019 r. raportu podsumowującego działalność Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w 2018 r. wynika, że liczba zgłoszeń patentowych składanych do EPO przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze wzrosła w ubiegłym roku o 19,7%. Polskie tempo wzrostu liczby zgłoszeń było jednym z największych w Europie i znacząco przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich EPO, wynoszącą +3,8%.

więcej

Informacja o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową

2019.03.15

Stowarzyszenie KOPIPOL informuje o możliwości otrzymania wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za kopiowanie publikacji naukowych. Stowarzyszenie działa od 1995 r. i reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, w tym dzieli środki między uprawionych autorów, stanowiące rekompensatę za kopiowanie utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku. 

więcej