Wiadomości

Trwa nabór do trzeciej edycji „Doktoratu wdrożeniowego”

2019.06.13

Rozpoczęła się kolejna edycja programu "Doktorat wdrożeniowy", mającego na celu stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego – ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma.

więcej

W czerwcu 2019 r. rusza 40 nowych akcji COST

2019.06.13

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST wspiera multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami-naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy. W czerwcu 2019 r. rusza 40 nowych Akcji COST (rozpoczynających się od numeracji CA182...), a wśród nich m.in. CA18219 – Research network for including Geothermal technologies into Decarbonized Heating and Cooling grids, CA18234 – Computational materials sciences for efficient water splitting with nanocrystals from abundant elements

więcej

Ponad 129 mln euro na wsparcie badań naukowych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG

2019.06.13

W dniu 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju została podpisana umowa w sprawie realizacji Programu „Badania” w ramach III edycji tzw. Funduszy norweskich i EOG. Program przewiduje wsparcie we wszystkich dziedzinach nauki, w tym m.in. w zakresie prowadzenia badań polarnych czy dotyczących wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Planowana jest także pomoc w postaci małych grantów dla kobiet-naukowców oraz wsparcie mobilności badaczy.

więcej

Komisja Europejska opublikowała Program Pracy z obszaru Energia z tematami konkursowymi na lata 2019–2020

2019.06.13

Komisja Europejska udostępniła roboczą wersję Programu Pracy w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”, który zawiera planowane terminy naboru wniosków dla 21 tematów konkursowych na lata 2019–2020. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in. pozyskiwania energii z farm wiatrowych, wykorzystania technologii fotowoltaicznych i geotermii oraz systemów energetycznych. Utworzono również nowy obszar tematyczny „Budynki w transformacji energetycznej”.

więcej

Konkurs 2/1.2/2019 INNOSTAL - III wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie

2019.06.13

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poinformowało o obowiązującej od dnia 7 czerwca 2019 r. aktualizacji dokumentacji dla konkursu nr 2/1.2./2019 INNOSTAL-III, ogłoszonego w dniu 15 marca 2019 r. Zmianie uległy ramy czasowe naboru, który został przedłużony o jeden dzień, tj. do 19 sierpnia 2019 r., tak aby ostatni dzień naboru przypadał w dzień roboczy. Uzupełniono i doprecyzowano także niektóre zapisy w regulaminie konkursu.

więcej

Budżet UE na 2020 rok: 13,2 mld euro dla programu Horyzont 2020

2019.06.13

W dniu 5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na rok 2020 – ostatniego budżetu w ramach obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Badania, rozwój i innowacje w ramach unijnego programu Horyzont 2020 otrzymają wsparcie w wysokości 13,2 mld euro – jest to największa i ostatnia transza programu (o 6,4% więcej w porównaniu z 2019 r.).

więcej

Drewno pochodzące z przycinania i likwidacji plantacji wykorzystane do produkcji energii

2019.06.13

Finansowany przez Unię Europejską projekt uP_running powstał z myślą o wykorzystaniu potencjału biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji, w szczególności z winnic, gajów oliwnych i plantacji drzew owocowych. Badacze wdrożyli szereg działań mających na celu zwalczanie rozpowszechnionego w sektorze rolnym i energetycznym mylnego przekonania, zgodnie z którym ten rodzaj odpadów drzewnych ma niewielką lub zerową wartość.

więcej

Ograniczenie strat energii podczas oczyszczania ścieków

2019.06.13

Dzięki wspieranemu przez Unię Europejską projektowi ENERWATER, oczyszczalnie ścieków mogą zwiększyć efektywność energetyczną w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i skuteczniejszej ochrony środowiska. Naukowcy stworzyli bezpłatne narzędzie internetowe, które pomaga sektorowi oczyszczania ścieków nie tylko mierzyć efektywność energetyczną zakładu, ale również przedstawia zalecenia dotyczące oszczędności kosztów i energii. 

więcej