Wiadomości

Nabór do 9. edycji konkursu FameLab otwarty

2019.12.18

Od 2 grudnia 2019 r. trwa nabór do kolejnej edycji konkursu FameLab pod egidą British Council. Celem konkursu (będącego zarazem programem rozwoju) jest zachęcanie naukowców do publicznego zabierania głosu i inspirowania publiczności. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2020 r. 

więcej

Zapowiedź konkursu CEUS-UNISONO

2019.12.18

Narodowe Centrum Nauki (NCN) poinformowało, że w lutym 2020 r. zostanie ogłoszony międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).

więcej

Otwarcie systemu składania wniosków w konkursie ERC Consolidator Grant

2019.12.18

Pod koniec listopada 2019 r., z opóźnieniem wynikającym ze względów technicznych, został otwarty elektroniczny system przygotowywania i składania wniosków do konkursu na granty Europejskiej Rady ds. Badań – ERC Consolidator Grant. Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2020 r.

więcej

TANGO 4 – aktualizacja dokumentacji konkursowej i uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

2019.12.18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o umieszczeniu wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu w dokumentacji konkursowej IV konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Od 29 listopada 2019 r. z kolei można już składać wnioski w konkursie za pośrednictwem systemu LSI.

więcej

Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2020 r.

2019.12.18

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W ramach nowej oferty programowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje ogłosić w 2020 r. 4 nowe konkursy (w tym 3 w ramach I osi priorytetowej). 

więcej

Aktualizacja wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2019.12.18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o udostępnieniu zaktualizowanych wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

więcej

Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w projekcie Marii Skłodowskiej-Curie COFUND

2019.12.18

Hiszpańska fundacja Fundación para el conocimiento madri+d poszukuje ekspertów do oceny wniosków przesyłanych przez naukowców w ramach realizowanego przez fundację projektu CONEX-Plus (program Marii Skłodowskiej-Curie COFUND).

więcej

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie odrębnego szacowania wartości zamówień w ramach projektu naukowego

2019.12.18

W dniu 28 listopada 2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak przedstawił odpowiedź na prośbę Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastiana Skuzy o wykładnię art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do badań naukowych w ramach projektów naukowo-badawczych i rozwojowych.

więcej