Wiadomości

Program stypendialny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

2020.07.31

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) uruchomiła program stypendialny Marie Skłodowska-Curie. To nowa inicjatywa mającej na celu zachęcenie kobiet z całego świata do kontynuowania kariery w dziedzinie nauki i technologii jądrowej.

 

więcej

Lista członków Komisji Oceny Projektów (III runda konkursu)

2020.07.31

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach trzeciej rundy konkursu nr 6/1.1.1/2019  – „Szybka Ścieżka”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

więcej

Informacja dotycząca uzupełniania dokumentów przesłanych do Narodowego Centrum Nauki na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

2020.07.31

Narodowe Centrum Nauki nformuje, że w celu dalszego ułatwiania beneficjentom wykonywania obowiązków wynikających z umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich), Narodowe Centrum Nauki nie będzie wymagało uzupełniania dokumentów, które zostały przesłane do NCN na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (/ncn/SkrytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP, w postaci kopii zawierających komplet wymaganych podpisów złożonych w odpowiedniej formie.

więcej

Konkurs 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - aktualizacja dokumentacji

2020.07.31

Instytucja Zarządzająca POIR zatwierdziła zmiany w dokumentacji konkursu 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka (w Regulaminie konkursu oraz we wzorze wniosku o dofinansowanie).

więcej

Letnia lista grantów i stypendiów dla naukowców [lipiec 2020]

2020.07.17

Zespół EURAXESS przedstawił najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. 

więcej

Konsultacje na temat partnerstwa Clean Energy Transition Partnership w Horyzoncie Europa

2020.07.17

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron i obywateli UE na temat proponowanego partnerstwa na rzecz transformacji czystej energii w ramach przyszłego programu badań i innowacji Horyzont Europa (2021–2027). 

więcej

Zapowiedź konkursów NCN i DFG na polsko-niemieckie projekty badawcze w 2020 r.

2020.07.16

Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) kontynuują dotychczasową współpracę opartą na organizacji wspólnych konkursów na polsko-niemieckie projekty badawcze, obejmujących od 2020 r. wszystkie dyscypliny nauki.

więcej

OPUS 20: zapowiedź naboru wniosków na projekty badawcze, w tym realizowane w ramach współpracy LAP

2020.07.16

Już 15 września 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs OPUS w nowej odsłonie. Konkurs OPUS 20 jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej.

więcej