Wiadomości

Wsparcie na rzecz projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w ramach zmienionego harmonogramu konkursów na 2020 r. w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

2020.09.16

W harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 wskazano nowy konkurs w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W konkursie będzie można zgłaszać projekty B+R+I, które będą realizowane na warunkach określonych w decyzji KE dopuszczającej udzielenie pomocy na rzecz projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (ang. Important Projects of Common European Interest, IPCEI).

więcej

COST a mobilność i sukcesy badawcze polskich naukowców

2020.09.16

COST to Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (ang. European Cooperation in Science and Technology). Został zainicjowany w 1971 roku, co czyni go najdłużej funkcjonującym programem współpracy naukowej w Europie. Polska uczestniczy w nim od 1991 r.

więcej

STARTER – Twój program w NCBR

2020.09.15

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło STARTER - narzędzie online, która ma pomóc NCBR zidentyfikować potencjalne nowe inicjatywy programowe i obszary tematyczne. Swoje propozycje w ramach ankiety można zgłaszać bezterminowo.

więcej

600 tys. zł czeka na Polskie Produkty Przyszłości

2020.09.08

Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe i ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października 2020 r.

więcej

Eksperci NCBR i innowacyjni przedsiębiorcy na EKG

2020.09.03

Innowacje, zielone technologie, rynek venture capital, cyberbezpieczeństwo oraz technologie pomagające prowadzić biznes w dobie pandemii – to między innymi tematy, o których będą mówić przedstawiciele NCBR na rozpoczynającym się właśnie Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

więcej

Konsultacje publiczne na temat priorytetów Horyzontu Europa w latach 2021-2024

2020.09.02

Komisja Europejska rozpoczęła ostatnie publiczne konsultacje na temat pierwszego planu strategicznego dla programu Horyzont Europa. Będzie on podstawą do formułowania programów prac i tematów konkursowych na pierwsze cztery lata nowego unijnego programu badań i innowacji. Ankieta jest otwarta do 18 września 2020 r.

więcej

Ciepło odpadowe ze spalin jako źródło zysków dzięki modułowym rozwiązaniom do odzyskiwania i magazynowania energii

2020.09.02

W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano system modułowy do przechwytywania i ponownego wykorzystywania ciepła średniej i wysokiej jakości, które jest generowane w przemyśle ceramicznym i branży recyklingu aluminium.

więcej

Przegląd unijnych dyrektyw dot. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej

2020.09.01

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne na temat stworzenia Mapy Drogowej, przeglądu i aktualizacji dyrektyw dotyczących energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Głos w konsultacjach można zabrać do 21 września 2020 r.

więcej