Wiadomości

Aktualizacja wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2019.12.18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o udostępnieniu zaktualizowanych wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

więcej

Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w projekcie Marii Skłodowskiej-Curie COFUND

2019.12.18

Hiszpańska fundacja Fundación para el conocimiento madri+d poszukuje ekspertów do oceny wniosków przesyłanych przez naukowców w ramach realizowanego przez fundację projektu CONEX-Plus (program Marii Skłodowskiej-Curie COFUND).

więcej

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie odrębnego szacowania wartości zamówień w ramach projektu naukowego

2019.12.18

W dniu 28 listopada 2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak przedstawił odpowiedź na prośbę Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastiana Skuzy o wykładnię art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do badań naukowych w ramach projektów naukowo-badawczych i rozwojowych.

więcej

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020

2019.12.18

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało listę projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020. Udostępnienie wykazu jest podyktowane nałożonym przez prawo unijne obowiązkiem przejrzystego wydatkowania środków publicznych.

więcej

Komisja Europejska otwiera dostęp do kolejnych infrastruktur badawczych Joint Research Centre

2019.12.18

Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Centre, JRC), będące wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej, otworzyło w połowie listopada 2019 r. bezpłatny dostęp do czterech kolejnych infrastruktur badawczych.

więcej

Wyniki procesu współprojektowania wdrożenia programu Horyzont Europa

2019.12.18

W listopadzie 2019 r. Komisja Europejska opublikowała raport na temat wyników procesu wspólnego projektowania aspektów wdrożeniowych następnego unijnego programu badań i innowacji, Horyzont Europa. Dokument uwzględnia opinie obywateli zebrane w ramach publicznych konsultacji online, a także podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji.

więcej

Aktualny stan alokacji środków w programie Horyzont 2020

2019.12.18

Jak wynika z danych opublikowanych 15 października 2019 r. przez Komisję Europejską, po rozstrzygnięciu 743 konkursów z budżetu programu Horyzont 2020 rozdysponowano 47,4 mld euro. W ramach tej sumy do Polski trafiło 486,22 mln euro (1,12%) przyznane 719 polskim uczestnikom w 1366 projektach. 

więcej

Akumulatory litowo-siarkowe bardziej atrakcyjne rynkowo

2019.12.18

Dzięki rozwiązaniu problemów związanych ze stabilnością i bezpieczeństwem, badacze skupieni wokół finansowanego przez Unię Europejską projektu HELIS skutecznie zwiększyli gotowość akumulatorów litowo-siarkowych do wprowadzenia na rynek.

więcej