Wiadomości

Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

2019.12.18

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 26 listopada 2019 r. konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach IX edycji programu „Diamentowy Grant”. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów jednolitych studiów magisterskich.

więcej

Nabór wniosków w X Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca

2019.12.18

Do 25 stycznia 2020 r. studenci, doktoranci i absolwenci uczelni mogą zgłaszać swoje wynalazki i wzory użytkowe lub przemysłowe do X Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

więcej

Inicjatywa CORNET – otwarcie naboru wniosków w 29. konkursie

2019.12.18

W dniu 12 grudnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na badania prowadzone na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich. 

więcej

Nabór do 9. edycji konkursu FameLab otwarty

2019.12.18

Od 2 grudnia 2019 r. trwa nabór do kolejnej edycji konkursu FameLab pod egidą British Council. Celem konkursu (będącego zarazem programem rozwoju) jest zachęcanie naukowców do publicznego zabierania głosu i inspirowania publiczności. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2020 r. 

więcej

Zapowiedź konkursu CEUS-UNISONO

2019.12.18

Narodowe Centrum Nauki (NCN) poinformowało, że w lutym 2020 r. zostanie ogłoszony międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).

więcej

Otwarcie systemu składania wniosków w konkursie ERC Consolidator Grant

2019.12.18

Pod koniec listopada 2019 r., z opóźnieniem wynikającym ze względów technicznych, został otwarty elektroniczny system przygotowywania i składania wniosków do konkursu na granty Europejskiej Rady ds. Badań – ERC Consolidator Grant. Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2020 r.

więcej

TANGO 4 – aktualizacja dokumentacji konkursowej i uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

2019.12.18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o umieszczeniu wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu w dokumentacji konkursowej IV konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Od 29 listopada 2019 r. z kolei można już składać wnioski w konkursie za pośrednictwem systemu LSI.

więcej

Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2020 r.

2019.12.18

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W ramach nowej oferty programowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje ogłosić w 2020 r. 4 nowe konkursy (w tym 3 w ramach I osi priorytetowej). 

więcej