Wiadomości

Mobilna maszyna szybko przetwarza biomasę w granulat

2020.09.28

Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu Proxipel zaprojektowali mobilną maszynę, która może przekształcać różne rodzaje biomasy w łatwy do przewożenia granulat z wydajnością wynoszącą 1 tonę na godzinę.

więcej

Szkolenia organizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu

2020.09.25

Ministerstwo Klimatu zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych w październiku i w listopadzie 2020 r. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zatrudnione przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach I lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

więcej

Konkurs 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka – zmiany alokacji w konkursie

2020.09.25

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zwiększeniu alokacji na projekty realizowane przez dużych przedsiębiorców (samodzielnie lub z ich udziałem) w konkursie nr 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka, ogłoszonym 14 sierpnia 2019 r.

więcej

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza

2020.09.25

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

więcej

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

2020.09.25

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie” (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

więcej

Informacja Narodowego Centrum Nauki dotycząca zmian w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych

2020.09.23

Narodowe Centrum Nauki informuje, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”.

więcej

Zgłoś kandydata do nagrody indywidualnej Kryształowej Brukselki 2020

2020.09.23

29 października 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE po raz dziewiąty wręczy Nagrody Kryształowej Brukselki. W tym roku nagrody zostaną przyznane za osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zgłoszenia kandydatów do nagrody indywidualnej można dokonać do 2 października 2020 r.

więcej

Raport KPK PB UE: Polska pozyskała 660 mln euro z Horyzontu 2020

2020.09.23

Prawie 660 mln euro pozyskali polscy beneficjenci z programu badań i innowacji Horyzont 2020. To wzrost o ponad 6 mln euro w porównaniu do danych sprzed miesiąca. Ogółem z programu Horyzont 2020 wydano ponad 60 mld euro. Komisja Europejska udostępniła nowe dane o wnioskach i projektach PR Horyzont 2020 wg stanu na 3 września 2020 r.

więcej