Wiadomości

Konkurs CEUS-UNISONO: daty naboru wniosków w agencji ARRS jako agencji wiodącej

2020.11.25

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że ramach konkursu CEUS-UNISONO nabór wniosków w agencji słoweńskiej ARRS jako agencji wiodącej prowadzony będzie od 4 grudnia 2020 r. do 12 lutego 2021 r. Jednocześnie Centrum przypomina, że wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF muszą zostać złożone najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

więcej

Projekt RENergetic opracuje narzędzia zarządzania „wyspami energetycznymi”

2020.11.24

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Poznańska oraz Veolia Energia Poznań S.A. biorą udział w międzynarodowym projekcie RENergetic (Community-empowered Sustainable Multi-Vector Energy Islands) realizowanym w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest opracowanie i demonstracja innowacyjnych narzędzi do zarządzania tzw. wyspami energetycznymi.

więcej

Ponad 487 mln zł na projekty badawcze dla polskich naukowców w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19

2020.11.24

Już po raz dziewiętnasty Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. Na projekty realizowane w ramach badań podstawowych polscy badacze otrzymają ponad 487 mln zł.  

więcej

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej weszło w życie

2020.11.19

W dniu 13 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

więcej

Katalizatory o ogromnych powierzchniach pozwolą zamieniać CO2 w paliwo

2020.11.19

Zamianę dwutlenku węgla w alkohol etylowy i inne cenne substancje umożliwią katalizatory z nanodrucików opracowywane przez dr. Wojciecha Stępniowskiego. 

więcej

Zapowiedź konkursu sieci JPI Urban Europe pn. Urban Transformation Capacities (ENUTC)

2020.11.19

Sieć Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe poinformowała o przygotowaniach do nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. 

więcej

Granty i stypendia dla naukowców [listopad 2020]

2020.11.12

Każdego miesiąca zespół EURAXESS przygotowuje listę grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dostępnych dla młodych i doświadczonych badaczy z każdej dziedziny nauki.

więcej

Nabór ekspertek i ekspertów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – runda dwudziesta ósma

2020.11.06

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą ósmą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

więcej