Wiadomości

Konsultacja projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

2020.12.04

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 20 listopada 2020 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Zmiany w harmonogramie konkursów na 2020 r. w ramach działania 2.3.2 oraz 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój

2020.12.02

30 listopada 2020 roku, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem covid-19 w 2020 r., zatwierdzono zmiany harmonogramu konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

więcej

Ekologiczna energia dla odizolowanych obszarów dzięki technologii wodorowej

2020.12.01

Zespół finansowanego ze środków UE projektu REMOTE wdrożył oparty na wodorze system magazynowania energii w oddalonej miejscowości Agkistro w północnej Grecji. Projekt uzyskał nagrodę w kategorii Innowacja podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2020.

więcej

Projekt ustawy wspierającej morskie farmy wiatrowe przyjęty

2020.12.01

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. 

więcej

Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – zwiększenie alokacji na IV rundę

2020.12.01

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o aktualizacji kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, ogłoszonym 7 stycznia 2020 r.

więcej

Drugie webinarium poświęcone nawiązywaniu współpracy w ramach konkursu ERA-NET Bioenergy

2020.12.01

Komitet Sterujący ERA-NET Bioenergy zaprasza na drugie spotkanie w sieci Web Networking and Matchmaking, które odbędzie się 9 grudnia 2020 r. o godz. 13:00 CET.

więcej

konkurs-14142020-projekty-aplikacyjne-zwiekszenie-alokacji-na-konkurs

2020.11.26

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs 1/4.1.4/2020 o kwotę 92 967 713,66 zł. Zwiększona alokacja wynosi 192 967 713,66 zł.

więcej

Informacja o możliwości ponownego złożenia wniosku w ramach II rundy konkursu 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka

2020.11.25

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w związku z problemami technicznymi w funkcjonowaniu w dniu 14 września 2020 r. systemu informatycznego LSI dla konkursu nr 6/1.1.1/2020 Wnioskodawcy, którzy nie złożyli w tym dniu wniosków o dofinansowanie, będą mieli taką możliwość.

więcej