Wiadomości

Resort nauki: do walki o unijne granty zachęcić ma zasada “milion za milion”

2020.02.11

Aby zachęcić polskich naukowców do aplikowania o prestiżowe granty unijne i do ściągania do Polski naukowców z takimi grantami, postanowiliśmy wprowadzić zasadę “milion za milion” - powiedział podczas senackiej komisji 4 lutego 2020 r. szef resortu nauki Jarosław Gowin.

więcej

Nabór wniosków w konkursie na projekty bilateralne w zakresie energii, klimatu i środowiska w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

2020.02.10

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, rozpoczął 10 stycznia 2020 r. pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 września 2020 r.

więcej

Ruszył IV konkurs polsko-turecki na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

2020.02.10

Od 17 stycznia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski od polsko-tureckich zespołów na projekty z obszaru technologii teleinformatycznych, energii, zdrowia lub żywności. Termin naboru upływa 18 marca 2020 r. 

więcej

Trwa nabór wniosków w VII polsko-izraelskim konkursie na projekty badawczo-rozwojowe

2020.02.10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu ogłosiły 22 stycznia 2020 r. siódmy konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Termin naboru wniosków upływa 19 maja 2020 r.

więcej

„Szybka ścieżka” – ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu

2020.02.10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w konkursie „Szybka ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. 

więcej

Aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomoże weryfikować koszty w projektach badawczo-rozwojowych

2020.02.10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło aplikację Asystent Budżetowy, która pomaga weryfikować koszty w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). 

więcej

SCO, czyli łatwiejsze rozliczanie wydatków przez beneficjentów programów funduszowych

2020.02.10

W dniach 29-30 stycznia 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyły się dwudniowe warsztaty poświęcone przygotowywaniu metodologii SCO, czyli uproszczonych metod rozliczania wydatków. Nowe zasady mają być dużym ułatwieniem dla beneficjentów programów funduszowych.

więcej

Konsultacje projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

2020.02.10

Ministerstwo Aktywów Państwowych 15 stycznia 2020 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Konsultacje projektu potrwają 30 dni.

więcej