Wiadomości

Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju

2020.03.18

W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji projektów współfinansowanych przez NCBR, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR lub Centrum), wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów i wnioskodawców przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego. 

więcej

Komunikat dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE

2020.03.18

Szanowni Państwo, 

poniżej publikujemy komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczący działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE.

więcej

Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020

2020.03.18

Komisja Europejska opublikowała wyjaśnienia dotyczące możliwego zastosowania zapisu o force majeure w umowie grantowej w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 w kontekście zagrożenia epidemią koronawirusa.

więcej

Opublikowane tematy konkursowe na rok 2020 w ramach inicjatywy Bio-Based Industries JU

2020.03.13

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE poinformował, że inicjatywa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) opublikowała Roczny Plan Pracy na 2020 rok, a w nim 15 tematów konkursowych w obszarze biogospodarki z planowanym budżetem 87 milionów euro. Oficjalne otwarcie konkursu i rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 15 kwietnia 2020 r.

więcej

Szybka ścieżka dla Mazowsza – ogłoszenie konkursu nr 3/1.1.1/2020

2020.03.12

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs Szybka Ścieżka dla Mazowsza. To już kolejna inicjatywa NCBR, która umożliwia finansowanie nowych produktów, usług i technologii powstających na terenie województwa mazowieckiego. Na innowatorów czeka 500 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli z Funduszy Europejskich.

więcej

Zapowiedź drugiej edycji konkursu DAINA na projekty realizowane przez polsko-litewskie zespoły badawcze

2020.02.28

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza w do udziału w DAINA 2 - drugiej edycji konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i litewskie zespoły badawcze, organizowanego przez NCN we współpracy z Research Council of Lithuania (RCL). W ramach konkursu od 15 czerwca 2020 r. będzie można składać wnioski na projekty obejmujące badania podstawowe.

więcej

Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

2020.02.28

W lutym 2020 r. członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN) poparli plan wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN. Obowiązek zapewnienia dostępu do publikacji w trybie tzw. Open Access dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłaszanych od 16 czerwca 2020 r.

więcej

Zapowiedź konkursu M-ERA.NET w obszarze nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej

2020.02.27

Sieć M-ERA.NET zapowiedziała nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczący nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2020 r. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) to czerwiec 2020 r.

więcej