Wiadomości

Nowy wiceminister energii

2019.08.07

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 6 sierpnia 2019 r. powołał Posła Krzysztofa Kubów na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Wiceminister będzie nadzorował Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej oraz Departament Funduszy Europejskich.

więcej

Raport dotyczący realizacji programu Horyzont 2020 po 711 konkursach: wydane 47 mld euro

2019.08.06

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) opublikował najnowszy (wg stanu na 26 czerwca 2019 r.) raport dotyczący realizacji programu Horyzont 2020 po 711 konkursach. Jak wynika z raportu, Komisja Europejska dofinansowała 25 555 projektów kwotą 47 mld euro. Polska pozyskała 479,11 mln euro w 1342 projektach, co daje jej udział w budżecie programu na poziomie 1,12%.

więcej

Komisja Europejska zaprasza do konsultacji Wstępnych ocen skutków dla przyszłych partnerstw zinstytucjonalizowanych w programie Horyzont Europa

2019.08.06

Komisja Europejska opublikowała tzw. Wstępne oceny skutków (ang. Inception impact assessments) dotyczące partnerstw zinstytucjonalizowanych przygotowywanych w ramach kolejnego programu badań i innowacji, Horyzont Europa. Wśród ogłoszonych inicjatyw są m.in. European Partnership for clean hydrogen i European Partnership for a circular bio-based EuropeKomisja zaprasza wszystkich zainteresowanych do wyrażania swojej opinii nt. udostępnionych dokumentów za pośrednictwem ankiet online do 27 sierpnia 2019 r.

więcej

Konkurs IdeaLab – nabór kandydatów do udziału w warsztatach oraz czat

2019.08.05

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do zgłaszania się na warsztaty organizowane w ramach konkursu IdeaLab Managing threats, które odbędą się w dniach 21-25 października 2019 r. w okolicach Krakowa. Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji interdyscyplinarnych projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, z których najlepsze zostaną sfinansowane przez NCN. 

więcej

Komisja Europejska zaprasza do konsultowania aspektów wdrożeniowych programu Horyzont Europa

2019.08.05

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje, które mają pomóc określić sposób zarządzania nowym programem w praktyce. Obejmują one cały cykl życia projektu, od organizowania naboru wniosków poprzez ich składanie i ocenę, aż do raportowania i wykorzystania wyników. Wszystkie zainteresowane osoby zaproszone są do wyrażenia swojej opinii w formie ankiety online do 15 września 2019 r. 

więcej

Nowe konkursy w obszarze Energia w programie Horyzont 2020

2019.08.05

W dniu 16 lipca 2019 r. zostały otwarte nowe konkursy w obszarze energii związane z budownictwem (Buildings in energy transition). Wśród tematów konkursowych można znaleźć zagadnienia takie jak Towards highly energy efficient and decarbonised buildings, czy Self-assessment and self-optimisation of buildings and appliances for a better energy performance

więcej

Zaktualizowany Program Pracy 2018–2020 dla Horyzontu 2020: konkursy FET, w tym w obszarze akumulatorów nowej generacji

2019.08.05

Na początku lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018–2020 dla wszystkich obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020, w tym część dotyczącą przyszłych i powstających technologii (ang. Future and Emerging Technologies, FET). Zaktualizowany Program Pracy zawiera szczegóły połączenia FET Open i części FET Proactive w ramach pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Enhanced Pilot). Elementem części FET Programu Pracy są także badania nad akumulatorami nowej generacji; w ramach tej tematyki 9 lipca 2019 r. zostały otwarte cztery konkursy (tematy od LC-BAT-12-2020 do LC-BAT-15-2020), opisane w części Cross Cutting programu.

więcej

Ostatni konkurs ERC Starting Grant w programie Horyzont 2020

2019.08.05

Komisja Europejska otworzyła konkurs na ERC Starting Grant 2020, ostatni konkurs na tego typu granty w programie Horyzont 2020. Przeznaczony jest on dla osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed złożeniem wniosku i które mogą wykazać się obiecującym dorobkiem naukowym oraz gotowością do kierowania własnym zespołem badawczym. Wnioskodawca powinien przedstawić pomysł na ambitne, przełomowe badania w dowolnej dziedzinie nauki.

więcej