Wiadomości

Europejskie inwestycje w grafen

2019.01.11

Pierwszy na świecie dwuwymiarowy materiał, grafen, ma niezwykłe i wyjątkowe właściwości. Należy do nich najwyższa przewodność cieplna spośród wszystkich znanych materiałów, a także bardzo wysoka wytrzymałość i przewodność elektryczna. Ponadto grafen jest nieprzepuszczalny, przezroczysty i elastyczny, a kombinacje tych właściwości mogą być wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach. W ramach ważnej unijnej inicjatywy grafen jest rozwijany i stosowany w niezliczonej ilości nowych technologii.

więcej

Komisja Europejska opublikowała raport nt. cen i kosztów energii w Europie

2019.01.10

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała trzeci raport dotyczący cen i kosztów energii w Europie. W raporcie przedstawiono szczegółowe dane i analizy tendencji w zakresie cen i kosztów energii dla gospodarstw domowych i przemysłu, dla elektryczności, gazu i ropy naftowej. Raport zawiera także dane dotyczące opodatkowania energii, dochodów i dotacji oraz ocenę bieżących usprawnień w zakresie funkcjonowania europejskich rynków energetycznych i powiązanych z nimi ram prawnych.

więcej

Rozstrzygnięto konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Agencji Prasowej dla popularyzatorów nauki

2019.01.09

Prof. Ryszard Tadeusiewicz, dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Dariusz Aksamit, Koło Miłośników Języka Papillon, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Paulina Łopatniuk - to laureaci konkursu Popularyzator Nauki 2018, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce i MNiSW. W konkursie nagradzane są osoby i instytucje dzielące się swoją wiedzą z osobami niezwiązanymi ze środowiskiem akademickim i odsłaniające przed nimi tajemnice współczesnej nauki.

więcej

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka

2019.01.08

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydaci powinni wyróżniać się nie tylko wybitnymi osiągnięciami naukowymi (w dowolnej dziedzinie), ale także humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

więcej

Premier Morawiecki powołał pełnomocnika rządu ds. reformy instytutów badawczych oraz drugiego sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019.01.08

Premier Mateusz Morawiecki powołał sekretarza stanu w MNiSW dr. Piotra Dardzińskiego na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Celem reformy, za którą odpowiedzialny będzie wiceminister Piotr Dardziński, jest utworzenie zintegrowanej sieci ośrodków badawczych, których głównym zadaniem będzie transfer wiedzy do gospodarki.

więcej

Trwają prace nad mechanizmami finansowania w ramach 4. fazy wdrażania dyrektywy EU Emissions Trading System (EU ETS)

2019.01.08

Informujemy o statusie prac nad jedną z form finansowania w ramach 4. fazy wdrażania dyrektywy EU ETS, tj. Funduszem na rzecz Innowacji (Innovation Fund). Przedstawiamy także podsumowanie najwazniejszych informacji na temat funduszu, obszarów objętych potencjalnym finansowaniem oraz mechanizmu finansowania.

więcej

Ministerstwo Energii przygotowuje rozporządzenia do ustawy ws. cen prądu

2019.01.08

Ministerstwo Energii poinformowało, że obecnie przygotowuje rozporządzenia wykonawcze do ustawy ws. cen prądu. W dokumentach tych znajdą się szczegółowe rozwiązania do realizacji ustawy. Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa przewiduje program składający się z działań, które pozwolą ustabilizować ceny energii elektrycznej w 2019 r. i pozostawić je na poziomie z 2018 r.:

więcej

Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji

2019.01.08

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji. Grupa Robocza ds. KIS zaproponowała m.in. drobne modyfikacje opisu KIS 4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Mają one głównie charakter porządkujący.

więcej