Wiadomości

Nowe konkursy w obszarze energii w ramach programu Horyzont 2020

2019.03.15

W dniu 12 marca 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w 16 konkursach w ramach działania „Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia” programu ramowego Horyzont 2020. Tematyka konkursowa obejmuje głównie zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, takie jak innowacyjne rozwiązania w zakresie renowacji budynków czy odzyskiwanie ciepła/chłodu z odpadów przemysłowych. Nabór wniosków trwa do dnia 3 września 2019 r.

więcej

Otwarto nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2019.03.15

W dniu 11 marca 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo rozwojową (B+R) przedsiębiorstw”. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa dowolnej wielkości. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł, z czego 50 mln zł przeznaczone jest dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2019 r.

więcej

Trwa nabór wniosków w programie im. Ulama

2019.03.15

Do dnia 23 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w programie im. Stanisława Ulama realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Oferowane w nim stypendia przeznaczone są na sfinansowanie przyjazdu do Polski zagranicznych naukowców, zarówno tych doświadczonych, jak i świeżo po doktoracie. Program otwarty jest dla badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

więcej

Najczęściej zadawane pytania dla konkursu 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2019.03.15

W związku z trwającym naborem w ramach konkursu 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących konkursu. 

więcej

Duży wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych w 2018 r.

2019.03.15

Z opublikowanego w dniu 12 marca 2019 r. raportu podsumowującego działalność Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w 2018 r. wynika, że liczba zgłoszeń patentowych składanych do EPO przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze wzrosła w ubiegłym roku o 19,7%. Polskie tempo wzrostu liczby zgłoszeń było jednym z największych w Europie i znacząco przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich EPO, wynoszącą +3,8%.

więcej

Informacja o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową

2019.03.15

Stowarzyszenie KOPIPOL informuje o możliwości otrzymania wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za kopiowanie publikacji naukowych. Stowarzyszenie działa od 1995 r. i reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, w tym dzieli środki między uprawionych autorów, stanowiące rekompensatę za kopiowanie utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku. 

więcej

Minister Tchórzewski na posiedzeniu Rady UE ds. Energii: ważna debata o wizji europejskiej energetyki przyszłości

2019.03.15

Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz podsekretarz stanu w ME Tomasz Dąbrowski wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Energii, które odbyło się w dniu 4 marca 2019 r. w Brukseli. Głównym zagadnieniem obrad była dyskusja o propozycji Komisji Europejskiej ws. zeroemisyjnej gospodarki UE do 2050 r. Na posiedzeniu ministrowie energii UE podsumowali ponadto negocjacje nowelizacji dyrektywy gazowej.

więcej

Jak Komisja Europejska widzi rozwój Polski?

2019.03.15

Pod koniec lutego Komisja Europejska przedstawiła Country Report: Poland 2019 – ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce. Jak podsumował Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, diagnoza stanu polskiej gospodarki jest pozytywna, ale Komisja zwraca jednocześnie uwagę na kilka wyzwań, m.in. potrzebę wzrostu inwestycji prywatnych, relatywnie niskie nakłady na innowacyjność oraz konieczność walki ze zmianami klimatu. 

więcej