Wiadomości

Szybka Ścieżka w 2020 – podsumowanie konkursów

2020.05.14

NCBR zamieścił na stronie podsumowanie konkursów "Szybka Ścieżka".

więcej

Przedłużenie terminu naborów wniosków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu

2020.05.11

W związku z pandemią COVID-19 oraz na wniosek wielu instytucji Minister Klimatu podjął decyzję o przedłużeniu terminów zakończenia wszystkich naborów wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonych 13 marca 2020 r. w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.

więcej

CEWEP- Waste to Energy Kongres

2020.05.08

10 Kongres w zakresie przetwarzania odpadów w energię organizowany CEWEP (Confederation of European Waste to Energy Plants), odbędzie się w nowym terminie, tj. 23-24 września 2021 r. w Pradze. CEWEP zaprasza wszystkich zainteresowanych ze środowisk przemysłu, decydentów, akademickich do uczestnictwa w celu omówienia najnowszych zasad polityki dotyczącej odpadów i rozwoju technologii. 

więcej

Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w konkursie H2020 Energy Efficiency

2020.05.08

Komisja Europejska poszukuje doświadczonych specjalistów w obszarze energii do oceny i rekomendacji wniosków o finansowanie składanych w otwartym konkursie dotyczącym efektywności energetycznej w ramach programu Horyzont 2020. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury do 25 maja 2020 r.

więcej

Innowacyjny zbiornik do magazynowania energii słonecznej termicznej

2020.05.08

Uczestnicy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu TANKRETE przeprowadzili studium wykonalności innowacyjnego zbiornika do magazynowania energii słonecznej termicznej, który jest o 20% tańszy niż zbiorniki obecnie dostępne na rynku, a także bardziej trwały.

więcej

Aktualizacja harmonogramu konkursów POIR na 2020 r.

2020.05.08

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 6 maja 2020 r. zatwierdziło aktualizację harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r.

więcej

Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”

2020.05.08

Przedsięwzięcie „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” to jedno z działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanych w formule zamówienia przedkomercyjnego (PCP). Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują elektryczne (BEV) i wodorowe (FCEV) pojazdy dostawcze do 3.5t oraz technologie poprawiające ich parametry. 

więcej

MSCA/IF: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

2020.05.05

Komisja Europejska zaprasza do udziału projekcie Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - grantów skierowanych do osób indywidualnych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału doświadczonego naukowca i ugruntowanie jego pozycji naukowej poprzez prowadzenie badań w wybranej organizacji i udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zarówno w danej dyscyplinie, jak i w dziedzinach pokrewnych oraz umiejętności miękkie przydatne w karierze naukowej.

więcej