Wiadomości

Komisja Europejska zaprasza do pomocy w kształtowaniu nowego konkursu poświęconego European Green Deal

2020.05.22

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące kształtowania tematów nowego konkursu European Green Deal. Konkurs Europejski Zielony Ład ma na celu zmobilizowanie badań i innowacji do wspierania sprawiedliwej, zrównoważonej i niewykluczającej nikogo transformacji społecznej w procesie odbudowy po pandemii koronawirusa.

więcej

Prof. Michał Karoński członkiem Stałego Komitetu Identyfikującego Rady Naukowej ERC

2020.05.20

Prof. Michał Karoński został wybrany przez Komisję Europejską na członka Stałego Komitetu Identyfikującego, wskazującego członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych European Research Council, (ERC).

więcej

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2020

2020.05.20

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje, że 18 maja 2020 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Nabór wniosków będzie trwał do 18 września 2020 r.

więcej

Nowe zasady pracy kancelarii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

2020.05.20

W ramach stopniowego znoszenia ograniczeń, wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, od 18 maja kancelaria Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zostanie otwarta dla interesantów.

więcej

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2020.05.20

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uaktualniło Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

więcej

Zmiana regulaminu stypendiów w projektach w działaniu 4.4 w ramach których udzielana jest pomoc publiczna

2020.05.19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje, że zmianie uległ Regulamin przyznawania stypendiów stanowiący załącznik nr 3 w umowach o dofinansowanie w projektach finansowanych w działaniu 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna.

więcej

Minister Kurtyka o grantach z unijnego Programu LIFE

2020.05.19

„W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnym okresie programowania 2021-2027” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

więcej