Wiadomości

Innowacyjny zbiornik do magazynowania energii słonecznej termicznej

2020.05.08

Uczestnicy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu TANKRETE przeprowadzili studium wykonalności innowacyjnego zbiornika do magazynowania energii słonecznej termicznej, który jest o 20% tańszy niż zbiorniki obecnie dostępne na rynku, a także bardziej trwały.

więcej

Aktualizacja harmonogramu konkursów POIR na 2020 r.

2020.05.08

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 6 maja 2020 r. zatwierdziło aktualizację harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r.

więcej

Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”

2020.05.08

Przedsięwzięcie „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” to jedno z działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanych w formule zamówienia przedkomercyjnego (PCP). Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują elektryczne (BEV) i wodorowe (FCEV) pojazdy dostawcze do 3.5t oraz technologie poprawiające ich parametry. 

więcej

MSCA/IF: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

2020.05.05

Komisja Europejska zaprasza do udziału projekcie Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - grantów skierowanych do osób indywidualnych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału doświadczonego naukowca i ugruntowanie jego pozycji naukowej poprzez prowadzenie badań w wybranej organizacji i udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zarówno w danej dyscyplinie, jak i w dziedzinach pokrewnych oraz umiejętności miękkie przydatne w karierze naukowej.

więcej

Wielkie Wyzwanie: Energia - przedłużony termin zgłoszeń i ogłoszone szczegóły rywalizacji

2020.04.30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opublikowało Podręcznik Uczestnika Wielkiego Wyzwania: Energia. Jest to regulamin obowiązujący wszystkich biorących udział w rywalizacji o nagrodę w wysokości miliona zł. Dodatkowo NCBR przedłużyło termin zgłoszeń zespołów, które chciałyby podjąć wyzwanie – czas na rejestrację mają do 30 czerwca 2020 r.

więcej

Ruszyła kolejna edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

2020.04.30

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Nabór wniosków potrwa do 15 czerwca 2020 r.

więcej

Nowe podejście do wprowadzania biometanu do gazowej sieci dystrybucyjnej

2020.04.27

Wykorzystywanie biometanu jako paliwa gazowego pozwala zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Tradycyjne sposoby wprowadzania go do gazowej sieci dystrybucyjnej często wiążą się jednak z produkcją odpadów. W ramach unijnego projektu SmartGasGrid opracowywany jest innowacyjny system zarządzania dostawami biometanu w celu zwiększenia wydajności całego procesu.

więcej

Znaczący krok w kierunku komercjalizacji ogniw paliwowych do produkcji ciepła i energii w budynkach mieszkalnych

2020.04.27

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła bezpośrednio w budynkach nie było do tej pory kojarzone z przystępnością cenową, ale wkrótce może się to zmienić. Finansowany ze środków UE projekt HEATSTACK pokazał, w jaki sposób można zmniejszyć koszty mikrokogeneracji w oparciu o wykorzystanie ogniw paliwowych, zwiększając komercyjną dostępność tej technologii.

więcej