Wiadomości

Przegląd unijnych dyrektyw dot. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej

2020.09.01

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne na temat stworzenia Mapy Drogowej, przeglądu i aktualizacji dyrektyw dotyczących energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Głos w konsultacjach można zabrać do 21 września 2020 r.

więcej

Urządzenie chłodnicze może być bardziej ekologiczne

2020.09.01

Eliminacja szkodliwych substancji chłodniczych i zastąpienie ich dwutlenkiem węgla w nowoczesnych i wydajnych układach chłodniczych jest celem projektu prowadzonego przez naukowców Politechniki Śląskiej.

więcej

Nadprzewodnictwo możliwe w rekordowo wysokiej temperaturze?

2020.09.01

Naukowcy z Polski, Włoch i Chin oszacowali po raz pierwszy temperaturę, w jakiej mogą pracować nadprzewodniki oparte o związki srebra i fluoru. Uzyskana wartość jest bliska 200 K (minus 73 stopni C) - dużo więcej niż 135 K (minus 138 stopni C) dla dotychczasowych rekordzistów – związków miedzi i tlenu. O badaniach informuje Uniwersytet Warszawski.

więcej

Aktualizacja harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

2020.09.01

Pod koniec sierpnia 2020 r. zostały zatwierdzone kolejne zmiany w harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

więcej

Prace nad nowelizacją ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

2020.09.01

Kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało prace nad nowelizacją ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wszyscy zainteresowani mogą w związku z tym zgłaszać do 11 września 2020 r. propozycje zmian w zakresie funkcjonowania NCBR.

więcej

Więcej zielonej energii z OZE

2020.08.31

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnął  konkurs dotyczący wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę i zostały rekomendowane do dofinansowania otrzymają wsparcie finansowe ze środków unijnych w ramach I priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, z poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w drugiej rundzie naboru, trwającej od 7 marca do 20 kwietnia 2020 r. w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

2020.08.21

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w drugiej rundzie w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

więcej

Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – kolejne zwiększenie alokacji na II rundę

2020.08.21

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o drugiej aktualizacji kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów dużych przedsiębiorców w konkursie nr 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, ogłoszonym 7 stycznia 2020 r.

więcej