Wiadomości

Ogłoszenie konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

2019.12.18

W dniu 16 grudnia 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8, w których polscy naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych i stypendiów doktorskich. Wnioski w obu konkursach należy składać do 16 marca 2020 r.

więcej

Nabór wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2019.12.18

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych badaczy wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

więcej

Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

2019.12.18

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 26 listopada 2019 r. konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach IX edycji programu „Diamentowy Grant”. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów jednolitych studiów magisterskich.

więcej

Nabór wniosków w X Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca

2019.12.18

Do 25 stycznia 2020 r. studenci, doktoranci i absolwenci uczelni mogą zgłaszać swoje wynalazki i wzory użytkowe lub przemysłowe do X Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

więcej

Inicjatywa CORNET – otwarcie naboru wniosków w 29. konkursie

2019.12.18

W dniu 12 grudnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na badania prowadzone na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich. 

więcej

Nabór do 9. edycji konkursu FameLab otwarty

2019.12.18

Od 2 grudnia 2019 r. trwa nabór do kolejnej edycji konkursu FameLab pod egidą British Council. Celem konkursu (będącego zarazem programem rozwoju) jest zachęcanie naukowców do publicznego zabierania głosu i inspirowania publiczności. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2020 r. 

więcej

Zapowiedź konkursu CEUS-UNISONO

2019.12.18

Narodowe Centrum Nauki (NCN) poinformowało, że w lutym 2020 r. zostanie ogłoszony międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).

więcej

Otwarcie systemu składania wniosków w konkursie ERC Consolidator Grant

2019.12.18

Pod koniec listopada 2019 r., z opóźnieniem wynikającym ze względów technicznych, został otwarty elektroniczny system przygotowywania i składania wniosków do konkursu na granty Europejskiej Rady ds. Badań – ERC Consolidator Grant. Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2020 r.

więcej